Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: 1015981 KT5G-2N1111 focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 132
  • 1015981 KT5G-2N1111 Cảm biến SICK
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

SICK Partlist 

1015981 KT5G-2N1111 focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015983 KT5G-2N1121 focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015985 KT5G-2N1211 focale 20mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015988 KT5G-2N1311 focale 40mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015993 KT5G-2P1111 focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1015997 KT5G-2P1121 focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1015999 KT5G-2P1211 focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016001 KT5G-2P1221 focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016003 KT5G-2P1311 focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016005 KT5G-2P1321 focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016008 KT5G-2P2111 focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot orizzontale
1016010 KT5G-2P2211 focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot orizzontale
1016012 KT5G-2P2311 focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot orizzontale
1016019 WT27L-2F430 conn. M12-4p
1016031 WS/WE45-P260S01 morsettiera, filtro IR, alta temperatura
1016045 WLG12-V537 PNP, CTA, ET, conn. M12-5p
1016046 WLG12-G137 8x PNP, CTA, ET, cavo 2 m
1016112 KT2G-2B3711 focale 13,5mm,conn. M12-5p, PNP/NPN, spot circolare
1016114 KT2R-2B3721 focale 13,5mm,conn. M12-5p, PNP/NPN, spot circolare,delay  20m/s
1016115 KT2R-2B3711 focale 13,5mm,conn. M12-5p, PNP/NPN, spot circolare
1016195 KT5G-2P1151 focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016197 KT5G-2P1351 focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016198 WTV18-2P410 PNP, conn. M12 4-pin
1016235 DMP2-P11111 conn. M12-8p 
1016236 DMP2-N11111 conn. M12-8p 
1016237 DMP2-P21111 conn. M12-8p 
1016238 DMP2-N21111 conn. M12-8p 
1016243 WTV18-2P420 PNP, conn. M12 4-pin
1016283 DME3000-311 conn. M16-12 p
1016294 KTL5G-2P11 focale in funzione fibra ottica,conn. M12-5p, PNP
1016295 KTL5G-2N11 focale in funzione fibra ottica,conn. M12-5p, NPN
1016296 OCSL Testa ottica distanza 9 mm
1016303 LUT3-820S09 dist. operativa 20mm, conn. M12-5p, PNP / NPN, esec Spec. x Ceramica
1016304 LUT3-850S10 dist. operativa 50mm, conn. M12-5p, PNP / NPN, esec Spec. x Ceramica
1016361 DS60-P21111 Spot Ø 60 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016385 KT5G-2N1151 focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1016393 DS60-P21311 Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016394 DS60-N21111 Spot Ø 60 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016396 DS60-P21211 Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016397 DS60-P11121 Spot Ø 200 mm 50 Hz, conn. M12-5P

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo