Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: 86DG (Differential Transmitter)/86DM(Differential Receiver) Takuwa Vietnam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 916
  • 86DG (Differential Transmitter)/86DM(Differential Receiver) Takuwa Vietnam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Product Name
86DG
86DM
Product Code
BDS0302
BDS0402
Product Type
SYNCHRO TORQUE
DIFFERENTIAL
TRANSMITTER(TDX)
SYNCHRO TORQUE
DIFFERNTIAL
RECEIVER(TDR)
Primary Voltage (V)
78
78
86
78
78
86
Frequency (Hz)
50
60
60
50
60
60
Primary Current (A)
0.4
0.33
0.35
0.4
0.33
0.35
Secondary Voltage (V)
78
78
86
78
78
86
Torque Gradient
(N・m/゜)
1.76×10-3
1.57×10-3
1.76×10-3
1.76×10-3
1.57×10-3
1.76×10-3
(g・cm/゜)
18
16
18
18
16
18
Temperature Rise (℃)
9
7.5
9
9
7.5
9
Stable Time (sec/175°)
3 or less
Accuracy (°)
±0.5
±1.0
Primary Winding
Resistance 
(Ω)
Approx. 22
Secondary Winding
Resistance 
(Ω)
Approx.26
Insulation Resistance
(MΩ)
10 over
High Potential Voltage
(AC.V 1min.)
1000
Weight (kg)
2.4
2.5
Color
Munsell 7.5B2/2

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo