Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 97
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Type

Cooling performance

Dimensions (HxWxD)

Rated voltage

 DTS 9011H

300 W

300 x 495 x 140 mm

230 V

 DTFI 9021

320 W

326/326/464 x 385 x 252 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTI 9021

320 W

326/326/464 x 385 x 252 mm

115 / 230 V

 DTI 9031

510 W

562 x 310 x 212/212/353 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTS 9031

565 x 310 x 212/212/353 mm

 DTI 9041

870 W

599 x 380 x 231/231/363 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTS 9041

604 x 380 x 231/231/363 mm

 DTI 9241

1,000 W

1536 x 485 x 180 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTS 9241

1539 x 485 x 180 mm

 DTI 9341

1.5 kW

1536 x 485 x 180 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTS 9341

1539 x 485 x 180 mm

 DTI 9441

2.0 kW

1536 x 485 x 240 mm

230 / 400 V 3~

 DTS 9441

1543 x 485 x 240 mm

230 V / 400 V 3~

 DTI 9541

2.5 kW

1536 x 485 x 240 mm

230 / 400 V 3~

 DTS 9541

1543 x 485 x 240 mm

 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo