Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong

  • Mã sản phẩm: 902005/40-390-1003-1-8-25-111-11-300/000 Thermo resistance JUMO VIET NAM
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1280
  • 902005/40-390-1003-1-8-25-111-11-300/000 Thermo resistance JUMO VIET NAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

No.

Name

Model

Manuf

Unit

Q'ty

1

Thermo resistance

902005/40-390-1003-1-8-25-111-11-300/000
Range: -50..300ºC
Pt100, 3 wire circuit

Out put : 4-20mA
Process connection: Thread M8
Cable length: 400 mm

Jumo

pcs

1

Cảm biến nhiệt độ 902050/20-386-2001-1-8-160-104-03-10000/315.317.999 2X PT100

902120/10-402-1001-1-15-350-668/330
902120/10-402-2001-2-8-370-000/322,999
902120/10-402-1001-2-9-380-000/999
902120/10-402-2001-1-8-150-254/320
902120/10-402-2001-2-8-100-254/320
902120/10-402-1001-2-8-1100-999/306,330,999
902120/10-402-1001-2-9-110-999/320
902120/10-380-1001-1-15-180-254/333
902120/10-402-1001-1-9-350-663/333
902120/10-402-2001-1-8-160-252/000
902120/80-378-2003-1-8-165-104-20/329
902120/10-402-1001-2-9-380-000/000
902120/10-402-1001-2-9-240-999/320,999
902120/10-402-1001-2-11-710-999/000,999
902120/10-402-1001-2-11-500-999/000
902120/10-402-1001-2-11-710-999/000
902120/10-402-2001-2-8-200-254/320
902120/10-402-1001-1-20-500-999/999
902120/10-402-2001-2-8-440-280/999
902120/10-402-2001-2-8-485-280/999

đại lý 902050/20-386-2001-1-8-160-104-03-10000/315.317.999, tài liệu can nhiệt 902050/20-386-2001-1-8-160-104-03-10000/315.317.999, nhà phân phối 902050/20-386-2001-1-8-160-104-03-10000/315.317.999

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo