Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: A.C. AMMETERS FRER D48EA4PROG01, D48EA4PROG05, D48EA4010XSD, D48RA5YYYX01, D48RA5YYYX05, D48RA5010X
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 25
  • A.C. AMMETERS FRER D48EA4PROG01, D48EA4PROG05, D48EA4010XSD, D48RA5YYYX01, D48RA5YYYX05, D48RA5010XSD A.C. VOLTMETERS FRER D48EA4PROG05, D48EV4100XSD, D48RV5600XSD, D48RV5200XSD FREQUENCY METERS FRER D48FP522CX5T , D48FP5D2KX5T, D48FP522CXTS, D48FP5D2KXTS
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

A.C. AMMETERS FRER D48EA4PROG01, D48EA4PROG05, D48EA4010XSD, D48RA5YYYX01, D48RA5YYYX05, D48RA5010XSD

A.C. VOLTMETERS  FRER D48EA4PROG05, D48EV4100XSD, D48RV5600XSD, D48RV5200XSD

FREQUENCY METERS FRER D48FP522CX5T , D48FP5D2KX5T, D48FP522CXTS, D48FP5D2KXTS

https://www.frer.it/prod-47338-Indicatori_digitali_48x48mm_(D48...)-eng 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo