Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: AV56A1KDX6YXGP51 Nidec Avtron VietNam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 263
  • AV56A1KDX6YXGP51 Nidec Avtron VietNam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

AV56a1tdx1yxg015 is replaced by

AV56A1KDX6YXGP51

Housing Type:           1 - Single Output

Rotor Bore Size:        KD - 15/16" Thru-Shaft Cam Screw Rotor for ADC Pitch Motor

Cover Style:    X - No Cover Plate

Line Driver:   6 - 5-24v in, 5-24v out (7272) recommended for single-ended wiring (A,B,Z, no A/,B/,Z/)

Left Output PPR:        Y - 1024 PPR

Right Output PPR:     X - No Right Output, Single Output Only

Connector Options:   G - Ind'l w/Northstar Pinout (EPIC Style connector), w/mating plug, LED diagnostics

Modifications:            P51 - Special options for ADC Motor, upgraded model including paint, diagnostic LED & cam screw rotor and super magnetic shielding

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo