Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Burkert Type 0262 2/2-way-diaphragm valve; servo assist
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 829
  • Burkert Type 0262 2/2-way-diaphragm valve; servo assist_Burkert Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Burkert Type 0262 2/2-way-diaphragm valve; servo assist_Burkert Việt Nam

Id.number Description
26059 (00026059) 0262-A-10,0-AA-MS-GM83-1
26079 (00026079) 0262-A-12,0-AA-MS-GM84-2
26088 (00026088) 0262-A-12,0-FF-MS-GM84-1
26200 (00026200) 0262-A-12,0-EA-MS-GM84-2 *NA07
26247 (00026247) 0262-A-10,0-EA-MS-GM83-2 *NA07
26257 (00026257) 0262-A-10,0-FF-MS-GM83-1
26287 (00026287) 0262-A-10,0-BB-MS-GM83-1
26290 (00026290) 0262-B-10,0-BB-MS-GM83-3
26298 (00026298) 0262-B-12,0-BB-MS-GM84-3
26457 (00026457) 0262-A-10,0-EF-MS-GM83-2 *NA07
26459 (00026459) 0262-A-10,0-FF-MS-GM83-2
27400 (00027400) 0262-A-10,0-AA-MS-GM83-2
27488 (00027488) 0262-B-10,0-BB-MS-0000-3
27549 (00027549) 0262-B-10,0-EA-MS-GM83-3 *NA07
27557 (00027557) 0262-A-12,0-EF-VA-GM84-2
27643 (00027643) 0262-A-10,0-BB-MS-GM83-2
27734 (00027734) 0262-A-12,0-BB-MS-GM84-1
27770 (00027770) 0262-I-12,0-BB-MS-GM84-4
27891 (00027891) 0262-B-10,0-FF-MS-GM83-3
27926 (00027926) 0262-A-12,0-FF-MS-GM84-2
27991 (00027991) 0262-A-12,0-BB-MS-GM84-2
28004 (00028004) 0262-A-12,0-EF-MS-GM84-2 *NA07
28046 (00028046) 0262-A-20,0-FF-MS-GM85-2
28071 (00028071) 0262-A-25,0-BB-MS-GM86-2
28072 (00028072) 0262-A-20,0-BB-MS-GM85-2
28080 (00028080) 0262-A-12,0-AA-VA-GM84-2
28410 (00028410) 0262-A-25,0-FF-MS-GM86-2
28762 (00028762) 0262-A-12,0-FF-VA-GM84-2
28932 (00028932) 0262-A-10,0-BB-MS-0000-2
29560 (00029560) 0262-A-10,0-BB-MS-GM83-1 *NL02
158235 (00158235) 0262-A-12,0-EA-VA-0000-2
550554 (00550554) 0262-A-12,0-AA-00-0000-1 *NA48

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo