Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Burkert Type 0263 2/2-way-diaphragm valve; servo assist.
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 806
  • Burkert Type 0263 2/2-way-diaphragm valve; servo assist_Burkert Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Burkert Type 0263 2/2-way-diaphragm valve; servo assist_Burkert Việt Nam

Id.number Description
26065 (00026065) 0263-A-10,0-BB-MS-GM83-2
26094 (00026094) 0263-A-12,0-AA-MS-GM84-1
26455 (00026455) 0263-B-10,0-BB-MS-GM83-3
26903 (00026903) 0263-A-10,0-FF-MS-GM83-2
26944 (00026944) 0263-A-12,0-FF-VA-GM84-2
27342 (00027342) 0263-A-10,0-BB-MS-GM83-1
27428 (00027428) 0263-A-12,0-AA-VA-GM84-2
27695 (00027695) 0263-A-12,0-FF-MS-GM84-2
27881 (00027881) 0263-A-12,0-BB-MS-GM84-2
27895 (00027895) 0263-A-10,0-AA-MS-0000-2 *LF01
27929 (00027929) 0263-A-10,0-AA-MS-GM83-2
27955 (00027955) 0263-A-10,0-FF-MS-GM83-2 *AB91+MC12
27962 (00027962) 0263-B-12,0-BB-MS-GM84-3
27987 (00027987) 0263-B-12,0-AA-MS-GM84-3
28023 (00028023) 0263-A-12,0-AA-MS-GM84-2
28300 (00028300) 0263-B-12,0-AA-MS-0000-3
28926 (00028926) 0263-A-10,0-AA-MS-0000-2
29332 (00029332) 0263-A-10,0-FF-MS-0000-2
29339 (00029339) 0263-A-08,0-BB-MS-GM83-2 *AB92+KQ82
29532 (00029532) 0263-A-10,0-AA-MS-0000-2 *KB18+LF01
29625 (00029625) 0263-A-12,0-AA-MS-0000-2
89193 (00089193) 0263-B-10,0-BB-MS-0000-3
132923 (00132923) 0263-A-08,0-BB-MS-GM83-2 *AB92+EC03+KQ82
135260 (00135260) 0263-A-12,0-FF-MS-GM84-2 *NL02
143139 (00143139) 0263-A-10,0-FF-MS-0000-2 *KB37
253854 (00253854) 0263-A-08,0-BB-MS-GM83-2 *AB92+EC03+KQ82+PC01

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo