Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Burkert Type 8110
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 850
  • Burkert Type 8110 Level Transmitter Burkert Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Burkert Type 8110 Level Transmitter  Burkert  Việt Nam

Id.number Description
555290 (00555290) 8110-GM85-VHKL-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
555291 (00555291) 8110-GM85-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
555292 (00555292) 8110-GM86-VHKL-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
555293 (00555293) 8110-GM86-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
555294 (00555294) 8110-TM47-VH00-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
555296 (00555296) 8110-GM85-VHKL-N4-0-S1-L-BET/UC-C
555298 (00555298) 8110-GM86-VHKL-N4-0-S1-L-BET/UC-C
557154 (00557154) 8110-NM85-VHKL-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
559366 (00559366) 8110-TM44-VH00-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
560253 (00560253) 8110-TM46-VH00-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
560986 (00560986) 8110-NM85-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
561643 (00561643) 8110-GM86-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5 *NF08+NO06
563474 (00563474) 8110-GM84-VHKL-N4-0-S1-2-BEP/DC-5
563554 (00563554) 8110-GM84-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
564911 (00564911) 8110-RV44-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
564912 (00564912) 8110-RV46-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
564913 (00564913) 8110-RV47-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5
565793 (00565793) 8110-GM85-VHKL-N4-0-S1-L-BET/UC-C *NF08
566073 (00566073) 8110-GM85-VHKL-N4-0-S1-L-BET/UC-C *NA75
568585 (00568585) 8110-GM84-VHKL-N4-0-S1-L-BET/UC-C
95774975 (95774975) 8110-GM84-VKHL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5 *JF11+Z757
95774976 (95774976) 8110-GM84-VHKL-N4-0-S1-L-BEP/DC-5 *JF11+MU21+Z757

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo