Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Cảm biến tương phản Contrast sensor - SICK Type :KT5G-2N1111 Part number: 1015981
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 126
  • Cảm biến tương phản Contrast sensor - SICK Type :KT5G-2N1111 Part number: 101598
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cảm biến tương phản Contrast sensor - SICK  Type :KT5G-2N1111 Part number: 101598

SICK Partlist 2

1015301 WTR1-P721 SICK Viêt Nam conn. M12-4p, aperto senza corrente
1015316 WT45-P200S03       SICK Viêt Nam (Alta Temperatura) - Portata 1m
1015317 WT45-R200S04 SICK Viêt Nam (Alta Temperatura) - Portata 1m
1015396 LUT3-610 SICK Viêt Nam dist. operativa 10mm, conn. M12-4p, PNP / NPN
1015397 LUT3-620 SICK Viêt Nam dist. operativa 20mm, conn. M12-4p, PNP / NPN
1015398 LUT3-650 SICK Viêt Nam dist. operativa 50mm, conn. M12-4p, PNP / NPN
1015741 AR60 SICK Viêt Nam AR60 laser di allineamento 3 v
1015794 DME3000-232 SICK Viêt Nam conn.M16-12 p, Laser 3b, NIR
1015798 WLG12-P537 SICK Viêt Nam PNP, ET, conn. M12-5p
1015852 WL24-2B230 SICK Viêt Nam morsettiera
1015918 WTR1-P821 SICK Viêt Nam conn. M12-4p, aperto senza corrente
1015921 DME3000-111S01 SICK Viêt Nam CDRH conn. M16-12 p
1015981 KT5G-2N1111 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015983 KT5G-2N1121 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015985 KT5G-2N1211 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015988 KT5G-2N1311 SICK Viêt Nam focale 40mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1015993 KT5G-2P1111 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1015997 KT5G-2P1121 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1015999 KT5G-2P1211 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016001 KT5G-2P1221 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016003 KT5G-2P1311 SICK Viêt Nam focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016005 KT5G-2P1321 SICK Viêt Nam focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016008 KT5G-2P2111 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot orizzontale
1016010 KT5G-2P2211 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot orizzontale
1016012 KT5G-2P2311 SICK Viêt Nam focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot orizzontale
1016019 WT27L-2F430 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1016031 WS/WE45-P260S01 SICK Viêt Nam morsettiera, filtro IR, alta temperatura
1016045 WLG12-V537 SICK Viêt Nam PNP, CTA, ET, conn. M12-5p
1016046 WLG12-G137 SICK Viêt Nam 8x PNP, CTA, ET, cavo 2 m
1016112 KT2G-2B3711 SICK Viêt Nam focale 13,5mm,conn. M12-5p, PNP/NPN, spot circolare
1016114 KT2R-2B3721 SICK Viêt Nam focale 13,5mm,conn. M12-5p, PNP/NPN, spot circolare,delay  20m/s
1016115 KT2R-2B3711 SICK Viêt Nam focale 13,5mm,conn. M12-5p, PNP/NPN, spot circolare
1016195 KT5G-2P1151 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016197 KT5G-2P1351 SICK Viêt Nam focale 40mm,conn. M12-5p, PNP, analogica, spot verticale
1016198 WTV18-2P410 SICK Viêt Nam PNP, conn. M12 4-pin
1016235 DMP2-P11111 SICK Viêt Nam conn. M12-8p 
1016236 DMP2-N11111 SICK Viêt Nam conn. M12-8p 
1016237 DMP2-P21111 SICK Viêt Nam conn. M12-8p 
1016238 DMP2-N21111 SICK Viêt Nam conn. M12-8p 
1016243 WTV18-2P420 SICK Viêt Nam PNP, conn. M12 4-pin
1016283 DME3000-311 SICK Viêt Nam conn. M16-12 p
1016294 KTL5G-2P11 SICK Viêt Nam focale in funzione fibra ottica,conn. M12-5p, PNP
1016295 KTL5G-2N11 SICK Viêt Nam focale in funzione fibra ottica,conn. M12-5p, NPN
1016296 OCSL Testa ottica SICK Viêt Nam distanza 9 mm
1016303 LUT3-820S09 SICK Viêt Nam dist. operativa 20mm, conn. M12-5p, PNP / NPN, esec Spec. x Ceramica
1016304 LUT3-850S10 SICK Viêt Nam dist. operativa 50mm, conn. M12-5p, PNP / NPN, esec Spec. x Ceramica
1016361 DS60-P21111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016385 KT5G-2N1151 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, analogica, spot verticale
1016393 DS60-P21311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016394 DS60-N21111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016396 DS60-P21211 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016397 DS60-P11121 SICK Viêt Nam Spot Ø 200 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016405 M20S-02150A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016421 M20E-02150A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016428 M20S-03140A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016429 M20E-03140A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016434 M20S-071A3A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016435 M20E-071A3A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016438 M20S-081A2A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016439 M20E-081A2A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016440 M20S-081A3A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016441 M20E-081A3A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016442 M20S-091A3A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016443 M20E-091A3A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016446 M20S-061A3A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016447 M20E-061A3A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016448 C20S-030102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=300 mm
1016449 C20E-030302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 300mm
1016454 C20S-045103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=450 mm
1016455 C20E-045303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 450mm
1016456 C20S-045104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=450 mm
1016457 C20E-045304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 450mm
1016458 C20S-045202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=450mm
1016459 C20E-045302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 450mm
1016460 C20S-045203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=450mm
1016462 C20S-045204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=450mm
1016464 C20S-120102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=1200 mm
1016465 C20E-120302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1200mm
1016466 C20S-120202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1200mm
1016475 C20S-015103A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=150mm
1016476 C20E-015303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 150mm
1016477 C20S-060103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=600 mm
1016478 C20E-060303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 600mm
1016479 C20S-075103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=750 mm
1016480 C20E-075303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 750mm
1016481 C20S-090103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=900 mm
1016482 C20E-090303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 900mm
1016483 C20S-105103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=1050 mm
1016484 C20E-105303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1050mm
1016491 DS60-N21211 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016492 DS60-N11121 SICK Viêt Nam Spot Ø 200 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016493 DS60-P31111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016494 DS60-N31111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 50 Hz, conn. M12-5P

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo