Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: RHM0400MT051S1G1100 MTS Sensor Việt Nam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 503
  • Cảm biến vị trí MTS RHM0400MT051S1G1100 MTS Sensor Việt Nam R -> Temposonics R-Series H -> Style -> Hydraulic rod style M -> Housing Style -> Metric threads, flat faced flange (RH/RF) 0400 -> Stroke Length -> 400 mm M -> Unit Of Measure -> Millimeters T__ -> Connection -> Integral cable, Teflon jacket 1 -> Input Voltage -> +24 Vdc (+20%, -15%) S -> Output -> SSI Output 1 -> SSI Data Length -> 25 bits G -> SSI Output Format -> Gray code 1 -> SSI Resolution -> 0.005 mm 1 -> SSI Performance -> Standard, no filter 00 -> SSI Signal Options -> Measuring direction forward, async
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cảm biến vị trí  MTS  RHM0400MT051S1G1100 MTS Sensor Việt Nam
R -> Temposonics R-Series
H -> Style -> Hydraulic rod style
M -> Housing Style -> Metric threads, flat faced flange (RH/RF)
0400 -> Stroke Length -> 400 mm
M -> Unit Of Measure -> Millimeters
T__ -> Connection -> Integral cable, Teflon jacket
1 -> Input Voltage -> +24 Vdc (+20%, -15%)
S -> Output -> SSI Output
1 -> SSI Data Length -> 25 bits
G -> SSI Output Format -> Gray code
1 -> SSI Resolution -> 0.005 mm
1 -> SSI Performance -> Standard, no filter
00 -> SSI Signal Options -> Measuring direction forward, async

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo