Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Code: 352C22 ICP Accelerometer Miniature PCB Piezotronics Vietnam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 38
  • Miniature, lightweight (0.5 gm), ceramic shear ICP® accel., 10 mV/g, 1 to 10k Hz, 10-ft detachable, side exit cable Sensitivity: (±15%) 10 mV/g (1.0 mV/(m/s²)) Measurement Range: ±500 g pk (±4900 m/s² pk) Broadband Resolution: 0.004 g rms (0.04 m/s² rms) Frequency Range: (±5%) 1.0 to 10000 Hz Sensing Element: Ceramic
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

100%  USA Origin

PCB Piezotronics Vietnam

Code: 352C22
ICP® Accelerometer
Miniature, lightweight (0.5 gm), ceramic shear ICP® accel., 10 mV/g, 1 to 10k Hz, 10-ft detachable, side exit cable

100%  USA Origin

PCB Piezotronics Vietnam

Code: 030A20
Miniature, low-noise, blue coaxial cable, 20-ft, 3-56 plug to 10-32 plug

https://www.pcb.com/products?model=352C22 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo