Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: YTM Series Digital-Transmitter-Monitor
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1107
  • Code: YTM101-A06-B00-C00-D00-E01-G00-H00-I0 Seismic ; Vibration Digital-Transmitter-Monitor NOTE: TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00 has been obseleted and replaced by YTM101+YTM391
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

A full set including

100% USA Origin

Provibtech Vietnam

Code: YTM101-A06-B00-C00-D00-E01-G00-H00-I0
Seismic ; Vibration Digital-Transmitter-Monitor
NOTE: TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00 has been obseleted and replaced by YTM101+YTM391

100% USA Origin

Provibtech Vietnam

YTM391-B00-G00
System Integration Module
NOTE: TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00 has been obseleted and replaced by YTM101+YTM391

100% USA Origin

Provibtech Vietnam

TM0782A is obsoleted and replaced by Accelerometer TM0782A-M-K

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo