Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Compact photoelectric sensors
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 114
  • Compact photoelectric sensors Type: WT24-2R240 Part number: 1017854
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Compact photoelectric sensors  Type: WT24-2R240 Part number: 1017854

SICK part list 5

1017854 WT24-2R240 SICK Viêt Nam morsettiera
1017855 WT24-2V510 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1017857 WL24-2R230 SICK Viêt Nam morsettiera
1017858 WL24-2R240 SICK Viêt Nam morsettiera
1017859 WL24-2B240 SICK Viêt Nam morsettiera
1017860 WL24-2B430 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1017861 WS/WE24-2B230 SICK Viêt Nam morsettiera
1017862 WS/WE24-2B240 SICK Viêt Nam morsettiera
1017863 WS/WE24-2R230 SICK Viêt Nam morsettiera
1017864 WS/WE24-2R240 SICK Viêt Nam morsettiera
1017865 PL880FS01 SICK Viêt Nam Rifl. comb. 11x11 PL80A, aff. x DME
1017874 WS/WE24-2B333 SICK Viêt Nam conn. 3p+PE (6005698)
1017875 WS/WE24-2B440 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1017877 WS/WE24-2V530 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1017878 WL24-2B333 SICK Viêt Nam conn. 3p+PE (6005698)
1017879 WL24-2B440 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1017880 WL24-2V230 SICK Viêt Nam morsettiera
1017881 WL24-2V530 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1017882 WT24-2B220 SICK Viêt Nam morsettiera
1017883 WT24-2B250 SICK Viêt Nam morsettiera
1017884 WT24-2B313 SICK Viêt Nam conn. 3p+PE (6005698)
1017885 WT24-2B420 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1017886 WT24-2V220 SICK Viêt Nam morsettiera
1017887 WT24-2V250 SICK Viêt Nam morsettiera
1017904 WT12L-2B550 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1017910 PL240DG SICK Viêt Nam 0,3x0,3m, Diamond grade con supporto 
1017911 WT24-2B440T01 SICK Viêt Nam conn. M12-4p - BGS
1017959 WT12L-2B510 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1017976 KT5G-2P1122 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale, delay  20m/s
1017981 CLV430-6010     SICK Viêt Nam Specchio Oscillante, long range
1017982 CLV431-6010     SICK Viêt Nam Specchio Oscillante, mid range
1017983 CLV432-6010     SICK Viêt Nam Specchio Oscillante, short range
1017984 CLV440-6010     SICK Viêt Nam Specchio Oscillante, std range
1018032 M20E-02150A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018033 M20S-03140A220 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018034 M20E-03140A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018035 M20S-091A3A220 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018036 M20E-091A3A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018044 KT5W-2P1116 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale
1018045 KT5W-2N1116 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, spot verticale
1018055 C20S-060102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=600mm
1018056 C20E-060302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 600mm
1018057 C20S-135103A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1350mm
1018058 C20E-135303A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1350mm
1018063 DME3000-111P SICK Viêt Nam conn. Profibus
1018064 DME3000-211P SICK Viêt Nam conn. Profibus
1018072 C20S-030102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=300mm
1018073 C20E-030302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 300mm
1018074 C20S-030103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=300mm
1018075 C20S-030202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=300mm
1018077 C20S-030204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=300mm
1018078 C20S-045102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=450mm
1018079 C20E-045302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 450mm
1018080 C20S-045103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=450mm
1018081 C20E-045303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 450mm
1018082 C20S-045104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=450mm
1018083 C20E-045304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 450mm
1018084 C20S-045202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=450mm
1018085 C20S-045203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=450mm
1018086 C20S-045204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=450mm
1018087 C20S-060103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=600mm
1018089 C20E-060303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 600mm
1018090 C20S-060104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=600mm
1018091 C20E-060304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 600mm
1018092 C20S-060202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=600mm
1018093 C20S-060203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=600mm
1018094 C20S-060204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=600mm
1018095 C20S-075102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=750mm
1018096 C20E-075302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 750mm
1018097 C20S-075103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=750mm
1018098 C20E-075303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 750mm
1018099 C20S-075104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=750mm
1018100 C20E-075304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 750mm
1018101 C20S-075202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=750mm
1018102 C20S-075203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=750mm
1018103 C20S-075204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=750mm
1018104 C20S-090102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=900mm
1018105 C20E-090302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 900mm
1018106 C20S-090103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=900mm
1018107 C20E-090303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 900mm
1018108 C20S-090104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=900mm
1018109 C20E-090304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 900mm
1018110 C20S-090202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=900mm
1018111 C20S-090203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=900mm
1018112 C20S-090204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=900mm
1018113 C20S-105102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1050mm
1018114 C20E-105302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1050mm
1018115 C20S-105103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1050mm
1018116 C20E-105303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1050mm
1018117 C20S-105104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1050mm
1018118 C20E-105304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1050mm
1018119 C20S-105202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1050mm
1018120 C20S-105203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1050mm
1018121 C20S-105204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1050mm
1018122 C20S-120102A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1200mm
1018123 C20S-120103A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1200mm
1018124 C20E-120303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1200mm
1018125 C20S-120104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1200mm
1018126 C20E-120304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1200mm
1018127 C20S-120203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1200mm

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo