Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Connector for Backplane Mitsubishi Hitachi Power Systems
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 700
  • Connector for Backplane Mitsubishi Hitachi Power Systems
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

This is the lineup of DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S backplane connectors.
Check the PDF file for details.

  Name Overview
Backplane
Connector
LSACT01 (378KB) Screw Type, 0.2 - 2.5mm2
Lock & Release latch, 18pin
LSACT02 (370KB) Screw Type, 0.2 - 2.5mm2 Screw latch, 18pin
LSACT03 (367KB) Spring Type (Push IN), 0.2 - 2.5mm2
Lock & Release latch, 18pin
LSACT04 (364KB) Spring Type (Push IN), 0.2 - 2.5mm2
Screw latch, 18pin
LSACT05 (375KB) Spring Type (Push IN), 0.2 - 2.5mm2
Lock & Release latch, 18pin
LSACT06 (371KB) Spring Type (Push IN), 0.2 - 2.5mm2
Screw latch, 18pin
LSACT07 (370KB) Screw Type, 0.2 - 1.5mm2
Lock & Release latch, 18pin
LSACT08 (367KB) Screw Type, 0.2 - 1.5mm2
Screw latch, 18pin
LSACT09 (444KB) Screw Type, 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, single disconnection type, 16pin
LSACT10 (439KB) Screw Type, 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 32pin
LSACT11 (425KB) Connector Type, D-sub, Screw latch
Dsub Connector Type, 37pin
LSACT12 (420KB) Screw Type, 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, both disconnection type, 16pin
LSACT13 (435KB) Screw Type, 0.3 - 2.0mm2
Screw latch, ring terminal type, 17pin
LSACT13B (429KB) Screw Type, 0.3 - 2.0mm2
Screw latch, ring terminal screw-up type
17pin, (AI/AO/DO:8ch, DI/DO:16ch)
LSACT15 (444KB) Screw Type, 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 32pin type
32pin, 1 built-in RTD (between 15ch - 16ch)
LSACT16 (434KB) Screw Type, 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 16pin type
16pin 1 built-in RTD (between 8ch +/-)
LSACT17A (430KB) Screw Type, 0.3 - 2.0mm2
Screw latch, ring terminal type
17pin, (8ch minus common)
LSACT17B (414KB) Screw Type, 0.3 - 2.0mm2
Screw latch, ring terminal screw-up type
17pin, (8ch minus common)
LSACT18A (428KB) Screw type, 0.3 - 2.0mm2
Screw latch, Ring Terminal type,
17pin, RTD1 point in-built (between15 to 16pin)
LSACT18B (427KB) Screw type, 0.3 - 2.0mm2
Screw latch, Ring Terminal
Screw-Up type,17pin, RTD1 point in-built (between15 to 16pin)
LSACT19 (432KB) Spring type (Push IN), 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 36pin type
LSACT20 (431KB) Spring type (Push IN), 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 36pin type
LSACT20A (426KB) Screw type, 0.2 - 1.5mm2
Screw latch, 36pin type
LSACT21 (426KB) Spring type (Push IN), 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 18pin 8point fuse type
LSACT22 (428KB) Spring type (Push IN), 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 18pin type
LSACT23 (422KB) Spring type (Push IN), 0.25 - 2.5mm2
Screw latch, 18pin type 3
LSACT23A (423KB) Screw type, 0.2 - 2.5mm2
Screw latch, 18pin type

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo