Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Digital IO Module DIASYS NETMATION MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEM VIỆT NAM MHPS VIỆTNAM
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1009
  • Digital IO Module DIASYS NETMATION MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEM VIỆT NAM MHPS VIỆTNAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

The following are links to the functions and specifications of Digital Modules.

Category Type Specification Detail
Digital Input FXDIM01 DC24V digital inputs: 16
Rated input voltage: DC24V
PDF/212KB
FXDIM02 DC24V digital inputs: 16
Rated input voltage: DC48V
PDF/179KB
FXDIM11 DC24V digital inputs: 8
Rated input voltage: DC24V
PDF/223KB
FXDIM12 DC24V digital inputs: 8
Rated input voltage: DC48V
PDF/222KB
Digital Output FXDOM01 Digital outputs: 8 PDF/221KB
FXDOM01D Digital outputs: 8
Duplicated correspondence
PDF/222KB
FXDOM02 Digital outputs: 16 PDF/199KB
FXDOT01 Takt signal outputs: 8 PDF/224KB

Catalog Download

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo