Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Eurotherm EPower Controller
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 236
  • Eurotherm EPower Controller_Eurotherm Viêt Nam EPOWER/2 PH-400A/600 V/230V/XXX/XXX/XXX/XX/ET/PLM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

EPower Controller

The EPower controller uses the newest technologies and innovations to manage your process and reduce your energy costs. On every level it brings you the flexibility you need to best meet your requirements now and in the future

Thyristor power unit

Model: EPOWER 3PH-100A 690V XXX XXX XXX XXX 00 XX XX XX XX XXX XX XX XXX XXX XXX QS ENG 63A 690V 3P 3D XX PA V2 XX SP 4A  XX 1 4A XX AA XX XX

Thyristor power unit

Model: EPOWER 3PH-100A 690V XXX XXX XXX XXX 00 XX XX XX XX XXX XX XX XXX XXX XXX QS ENG 50A 690V 3P 3D XX PA V2 XX SP 4A  XX 1 4A XX AA XX XX

Thyristor power unit

Model: EPOWER 3PH-100A 690V XXX XXX XXX XXX 00 XX XX XX XX XXX XX XX XXX XXX XXX QS ENG 40A 690V 3P 3D XX PA V2 XX SP 4A  XX 1 4A XX AA XX XX

Thyristor power unit

Model : EPOWER/3PH-100A/690/XXX/XXX/XXX/XXX/00/XX/XX/XX/XX/XXX/XX/XX/XXX/XXX/XXX/QS/ENG/50A/690V/3P/3D/XX/PA/V2/XX/SP/4A/XX//I/4A/XX/AA/XX/XX

S/N: PL1430000317-P

 

Model:EPOWER/3PH/160A/600V/XXX/XXX/XXX/OO/PB/XX/XX/XX/XXX/XX/XX/XX/XX/XX/XX//////////

 

Model: EPOWER/2 PH-400A/600 V/230V/XXX/XXX/XXX/XX/ET/PLM

 

Advanced power control units

Epower/2PH-250A/600V/115V/XXX/XXX/XXX/00/ET/XX/XX/XX/PLM/XX/XX/XXX/XXX/XX/XX//////////

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo