Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Functional Module
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 736
  • Functional Module MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEM VIỆT NAM MHPS VIỆTNAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

The following are links to the functions and specifications of Functional Modules.

Category Type Specification Detail
Event DI FXEDI01A Event inputs: 8
Rated input voltage: DC24V
Time resolution: 1msec
PDF/223KB
FXEDI01B Event inputs: 8
Rated input voltage: DC48V
Time resolution: 1msec
PDF/223KB
FXEDI02A Event inputs: 16
Rated input voltage: DC24V
Time resolution: 1msec
PDF/181KB
FXEDI02B Event inputs: 16
Rated input voltage: DC48V
Time resolution: 1msec
PDF/180KB
Pulse Input FXPIM01A Pulse inputs: 8
Input pulse rate: 0 - 500Hz
Rated input voltage: DC24V
PDF/222KB
FXPIM01B Pulse inputs: 8
Input pulse rate: 0 - 500Hz
Rated input voltage: DC48V
PDF/222KB
FXPIM02A Pulse inputs: 16
Input pulse rate: 0 - 500Hz
Rated input voltage: DC24V
PDF/179KB
FXPIM02B Pulse inputs: 16
Input pulse rate: 0 - 500Hz
Rated input voltage: DC48V
PDF/180KB
Pulse Output FXPOM01 Pulse outputs: 8
Output pulse rate: 0.05 - 50Hz
PDF/178KB
FXPOM01D Pulse outputs: 8
Output pulse rate: 0.05 - 50Hz
Duplicated correspondence
PDF/183KB
Pulse Distributor FXPDM01 Number of pulse input: 1
Number of pulse outputs: 8
PDF/181KB
Relay FXRYM01 Alarm relay output, takt signal, time synchronization signal branch PDF/196KB
Infrared Flame Detector FXIRS01 Infrared flame detector module corresponding to 1 burner PDF/223KB
Valve Interface FXVIF03A-** Current output type
DC48V
PDF/198KB
FXVIF03B-** Current output type
Analog input distributor type
DC48V
PDF/199KB
FXVIF04A-** Current output type
DC24V
PDF/224KB
FXVIF04B-** Current output type
Analog input distributor type
DC24V
PDF/197KB
FXVIF05A-** Pulse output type
DC48V
PDF/197KB
FXVIF05B-** Pulse output type
Analog input distributor type
DC48V
PDF/198KB
FXVIF06A-** Pulse output type
DC24V
PDF/197KB
FXVIF06B-** Pulse output type
Analog input distributor type
DC24V
PDF/199KB

 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo