Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: General Analog IO Module DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S MHPS Vietnam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 833
  • General Analog IO Module DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S MHPS Vietnam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

This is the lineup of general analog IO modules for DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S.
Check the PDF file for details.

https://www.mhps.com/products/control-systems/diasys/spec/general-io-module/general-analog-io-module/index.html

  Name Overview
Analog Input LSAIM01 (433KB) 4 - 20mA/0 - 20mA Inputs: 8
LSAIM02 (431KB) 4 - 20mA Transmitter Inputs: 8
LSAIM03 (429KB) 1 - 5V/0 - 5V Inputs: 8
LSAIM04 (439KB) -20 - 80mV Thermocouple Inputs: 7
LSAIM05 (435KB) Pt100/Cu10 RTD Inputs: 4
Analog Output LSAOM01 (429KB) 4 - 20mA/0 - 20mA Outputs: 8
LSAOM01-1 (165KB) 4 - 20mA/0 - 20mA Outputs: 8

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo