Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: General Communication DIASYS Netmation Module Mitsubishi Hitachi Power Systems
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 864
  • General Communication DIASYS Netmation Module Mitsubishi Hitachi Power Systems
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

This is the lineup of DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4S general communication modules.
Check the PDF file for details.

  Name Overview
Scanner Gateway Module LSSCG01 (231KB) Compliant with Gigabit Ethernet 1000BASE-T specifications
Bridge Unit for D-Ring (for fiber optic communication expansion)
LSSCG01-1 (231KB) Compliant with Gigabit Ethernet 1000BASE-T specifications
Bridge Unit for D-Ring (for fiber optic communication expansion)
LSSCG02 (229KB) Compliant with Gigabit Ethernet 1000BASE-T specifications
Bridge Unit for D-Ring (for MPS communication)
LSSCG02-1 (229KB) Compliant with Gigabit Ethernet 1000BASE-T specifications
Bridge Unit for D-Ring (for MPS communication)
IOA Module LSIOA01 (232KB) Compliant with Gigabit Ethernet 1000BASE-T specifications
LVDS communication bridge
LSIOA01-1 (232KB) Compliant with Gigabit Ethernet 1000BASE-T specifications
LVDS communication bridge
Communication Module LSGCM04 (181KB) ModbusRTU4ch (RS-485) Communication
LSGCM05 (166KB) CAN Communication
LSGCM09 (180KB) Ethernet/IP (CIP) Communication
LSGCM11 (179KB) Profibus Communication

 

https://www.mhps.com/products/control-systems/diasys/spec/general-io-module/general-communication-module/index.html 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo