Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Inductive conductivity meter Type 8228 / Ident No. 566603
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 861
  • Inductive conductivity meter Ident No. 566603 Type 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B*IS23 BÜRKERT Vietnam Code: 00566605 Inductive conductivity transmitter 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B*IS23
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Burkert Type 8228

 

Inductive conductivity transmitter

 

Id.number Description
565601 (00565601) 8228-BC89-PPFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *IS23
565602 (00565602) 8228-BC89-PPFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *IS22
565603 (00565603) 8228-BC89-PDFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *IS23
565605 (00565605) 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *IS23
566561 (00566561) 8228-BC89-PPFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *AR37+IS23+MZ51
566563 (00566563) 8228-BC89-PPFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *AR37+IS23+MZ53
566566 (00566566) 8228-BC89-PDFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *AR37+IS23+MZ52
566567 (00566567) 8228-BC89-PDFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *AR37+IS23+MZ53
566571 (00566571) 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *AR37+IS23+MZ53
566601 (00566601) 8228-BC89-PPFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS23
566602 (00566602) 8228-BC89-PPFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS22
566603 (00566603) 8228-BC89-PDFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS23
566604 (00566604) 8228-BC89-PDFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS22
566605 (00566605) 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS23
566606 (00566606) 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS22
567042 (00567042) 8228-BC89-PKAA-C5-A-F1-2-BDN/DC-B *IS23
567478 (00567478) 8228-TG06-PKFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS23+JG66
567584 (00567584) 8228-BC89-PKFF-C5-A-F1-K-BDN/DC-B *IS23+JG66

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo