Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: IX5002 Position sensor for rising stem valves IX-3080-DPKG/1LED
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 322
  • IX5002 Position sensor for rising stem valves IX-3080-DPKG/1LED_IFM Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

IX5002 Position sensor for rising stem valves IX-3080-DPKG/1LED

IFM partlist 22

IX5002 IX-3080-DPKG/1LED IFM Việt Nam
IX5006 IX-3080-BPKG/3LED IFM Việt Nam
IX5010 IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US IFM Việt Nam
IX5014 IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US IFM Việt Nam
IX5030 IX-2080-AS-i/0,15M/US IFM Việt Nam
IY5029 IYB30,8-BPKG/V2A IFM Việt Nam
IY5033 IYB30,8-APKG/V2A IFM Việt Nam
IY5034 IYB30,8-ANKG/V2A IFM Việt Nam
IY5036 IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT IFM Việt Nam
IY5038 IYB30,8-BPKG/V2A/6M IFM Việt Nam
IY5045 IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T IFM Việt Nam
IY5046 IYB30,8-BPKG/V2A/           RT IFM Việt Nam
IY5047 IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610-T IFM Việt Nam
IY5048 IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS IFM Việt Nam
IY5049 IYB31,5-BPKG/2M PVC IFM Việt Nam
IY5051 IYB30,8-BPKG/V2A/ZS IFM Việt Nam
IY5052 IYB31,2-BPKG/V2A IFM Việt Nam
IY5053 IYB30,8-ANKG/V2A/0,11M IFM Việt Nam
IY5055 IYB30,8-BPKG/V2A/0,8M IFM Việt Nam
IY5056 IYB30,8-BPKG/V2A/0,4M IFM Việt Nam
IY5057 IYB31,2BBPKG/V2A/0,225M IFM Việt Nam
IZ5006 IZB30,8-BPKG/V2A/6M IFM Việt Nam
IZ5026 IZB30,8-BPKG/V2A IFM Việt Nam
IZ5031 IZB30,8-APKG/V2A IFM Việt Nam
IZ5032 IZB30,8-ANKG/V2A IFM Việt Nam
IZ5034 IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT IFM Việt Nam
IZ5035 IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT IFM Việt Nam
IZ5036 IZB30,8-BPKG/V2A/PH IFM Việt Nam
IZ5044 IZB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610-T IFM Việt Nam
IZ5045 IZB30,8-BPKG/V2A/0,5M/US-100 IFM Việt Nam
IZ5046 IZB31,5-BPKG/AS-514-TPS IFM Việt Nam
IZ5047 IZB31,5-BPKG/2M PVC IFM Việt Nam
IZ5048 IZ93001-BPKG/2M PVC IFM Việt Nam
IZ5049 IZB30,8-ANKG/V2A IFM Việt Nam
IZ5051 IZB30,8-BPKG/V2A/ZS IFM Việt Nam
IZ5052 IZB31,2-BPKG/V2A IFM Việt Nam
IZ5053 IZB31,2-BPKG/V2A/0,8M/US IFM Việt Nam
IZ5056 IZB30,8-BPKG/V2A/0,3M/ASR IFM Việt Nam
JAC201 AFK3050BBPKG/M/US-104 IFM Việt Nam
JAT201 AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104 IFM Việt Nam
KB0025 KB-2020-ABOA/NI IFM Việt Nam
KB0026 KB-2020-ABOA/NI/6M IFM Việt Nam
KB0029 KB-2020-BBOA/NI IFM Việt Nam
KB0040 KB-2020-BBOA/NI             RT IFM Việt Nam
KB0041 KB-2020-ABOA/NI             RT IFM Việt Nam
KB5001 KB-3020-ANKG/NI IFM Việt Nam
KB5002 KB-3020-APKG/NI IFM Việt Nam
KB5003 KB-3020-BNKG/NI IFM Việt Nam
KB5004 KB-3020-BPKG/NI IFM Việt Nam
KB5008 KB-3020-APKG/NI/6M IFM Việt Nam
KB5014 KB-3020-BPKG/NI/6M IFM Việt Nam
KB5051 KB-3020-BNKG/NI/OBVZ/SN5MM IFM Việt Nam
KB5060 KB-3020-BNKG/BS-700-A/MED/NI IFM Việt Nam
KB5062 KB-3020-BPKG/NI/US-100-DPS IFM Việt Nam
KB5078 KB-2020-FRKG/NI/PH IFM Việt Nam
KB5091 KB-3020-BPKG/MED/NI IFM Việt Nam
KB5096 KB-3020-APKG/NI/US-100-DPO IFM Việt Nam
KB5097 KB-3020-BPKG/MED/NI IFM Việt Nam
KB5205 KB-3020-ANKG/NI/6M IFM Việt Nam
KB5206 KB-3020-BNKG/NI/OBVZ/SN5MM/AMP IFM Việt Nam
KD0009 KDE2060-FBOA/NI IFM Việt Nam
KD000A KDE2060-FBOA/NI/3D IFM Việt Nam
KD0012 KD-2060-ABOA/NI IFM Việt Nam
KD0013 KD-2060-BBOA/NI IFM Việt Nam
KD001A KDE2060-FBOA/NI/3D IFM Việt Nam
KD0024 KDE2060-FBOA/NI/NPT         RT IFM Việt Nam
KD500A KDE3060-FPKG/NI/3D IFM Việt Nam
KD5018 KDE3060-FPKG/NI IFM Việt Nam
KD5019 KDE3060-FNKG/NI IFM Việt Nam
KD501A KDE3060-FPKG/NI/3D IFM Việt Nam
KD5022 KD-3060-BPKG/NI IFM Việt Nam
KD5023 KD-3060-APKG/NI IFM Việt Nam
KD5024 KD-3060-ANKG/NI IFM Việt Nam
KD5039 KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF IFM Việt Nam
KD5041 KDE3060-FPKG/NI/NPT IFM Việt Nam
KD5042 KDE3060-FNKG/NI/NPT IFM Việt Nam
KD5044 KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS IFM Việt Nam
KF5001 KFA3040BBPKG/NI/US IFM Việt Nam
KF5002 KFA3080NBPKG/NI/US IFM Việt Nam
KF5013 KFA3040BANKG/US IFM Việt Nam
KF5014 KFA3040BBPKG IFM Việt Nam
KF5015 KFA3080NBPKG IFM Việt Nam
KG0008 KGE2008-FBOA/NI IFM Việt Nam
KG0009 KG-2008-ABOA/NI IFM Việt Nam
KG0010 KG-2008-BBOA/NI IFM Việt Nam
KG0016 KG-2120NFBOAP2T/LS100 IFM Việt Nam
KG5040 KGE2008-FRKG/NI IFM Việt Nam
KG5041 KGE3008-BPKG/NI IFM Việt Nam
KG5042 KGE3008-APKG/NI IFM Việt Nam
KG5043 KG-3008-BPKG/NI IFM Việt Nam
KG5044 KG-3008-APKG/NI IFM Việt Nam
KG5045 KG-3008-ANKG/NI IFM Việt Nam
KG5046 KG-3008-BNKG/NI IFM Việt Nam
KG5047 KG-2008-FRKG/NI/PH IFM Việt Nam
KG5051 KG-3008-ANKG/NI/3,5M/BS IFM Việt Nam
KG5057 KG-3008-BPKG/NI/US IFM Việt Nam
KG5065 KG-3120NFAKGP2T/US IFM Việt Nam
KG5066 KG-3120NFPKGP2T/US IFM Việt Nam
KG5067 KG-3080NFAKGS2T IFM Việt Nam
KG5068 KG-3080NFAKGS2T/5M IFM Việt Nam
KG5069 KG-3080NFPKGS2T IFM Việt Nam
KG5070 KG-3080NFPKGS2T/10M IFM Việt Nam
KG5071 KG-3080NFPKG/2T/US IFM Việt Nam
KI000A KIE2150NFBOA/3D IFM Việt Nam
KI0016 KI-2015-ABOA/NI IFM Việt Nam
KI0017 KI-2015-ABOA/NI/6m IFM Việt Nam
KI001A KIE2150NFBOA/3D IFM Việt Nam
KI0020 KI-2015-BBOA/NI IFM Việt Nam
KI0021 KI-2015-BBOA/6M/NI IFM Việt Nam
KI0024 KIE2015-FBOA/NI IFM Việt Nam
KI0040 KI-2015-FBOA/NI/SS-000-K IFM Việt Nam
KI0042 KIE2015-FBOA/NI/3D IFM Việt Nam
KI0044 KIE2015-FBOA/NI/G1" IFM Việt Nam
KI0048 KI-2015-BBOA/NI/MED IFM Việt Nam
KI0054 KI-2200NFBOAP2T/LS100 IFM Việt Nam
KI0058 KI-2200NFBOAP2T/LS100 IFM Việt Nam
KI0202 KI-2015-ABOA/NI             RT IFM Việt Nam
KI0203 KI-2015-BBOA/NI             RT IFM Việt Nam
KI0205 KIE2015-FBOA/NI             RT IFM Việt Nam
KI0206 KI-2015-ABOA/NI/0,1/LS-100AKRT IFM Việt Nam
KI0207 KI-2015-BBOA/NI/0,1/LS-100AKRT IFM Việt Nam
KI0208 KI-2150-BBOA/NI IFM Việt Nam
KI0209 KI-2150-BBOA/NI IFM Việt Nam
KI3511 KIE2015-FBOA/NI/LS100AK     RT IFM Việt Nam
KI3513 KIE2015-FBOA/NI/LS100AK     RT IFM Việt Nam
KI3514 KIE2015-FBOA/NI/LS300L      RT IFM Việt Nam
KI5001 KI-3015-APKG/NI IFM Việt Nam
KI5002 KI-3015-BPKG/NI IFM Việt Nam
KI5003 KI-3015-APKG/NI/6M IFM Việt Nam
KI5006 KI-3015-BPKG/NI/6M IFM Việt Nam
KI5015 KI-3015-ANKG/NI IFM Việt Nam
KI5019 KI-3015-BNKG/NI IFM Việt Nam
KI501A KIE3015-FPKG/NI/US/3D IFM Việt Nam
KI5023 KIE3015-FPKG/NI/55V IFM Việt Nam
KI5024 KIE3015-FNKG/NI IFM Việt Nam
KI5030 KI-2015-N/NI/1D/1G IFM Việt Nam
KI5031 KI-2015-N/NI/6M/1D/1G IFM Việt Nam
KI5037 KI-2015-N/NI/50M/1D/1G IFM Việt Nam
KI5038 KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K IFM Việt Nam
KI503A KIE4150NCPKG/3D IFM Việt Nam
KI5052 KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX IFM Việt Nam
KI5057 KI-2015-ARKG/NI/0,5M/PH/ST IFM Việt Nam
KI505A KIE4150NCPKG/3D IFM Việt Nam
KI5060 KI-2015-FRKG/NI/PH IFM Việt Nam
KI5065 KIE3015-FPKG/NI/3D IFM Việt Nam
KI5071 KIE2015-FRKG/NI IFM Việt Nam
KI5081 KI-3015-ANKG/NI/6M IFM Việt Nam
KI5082 KI-3200NFAKGP2T/US IFM Việt Nam
KI5083 KI-3200NFPKGP2T/US IFM Việt Nam
KI5084 KIA3080BFAKG/2T/US IFM Việt Nam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo