Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Koso 6100LA/6200LA/6300LA: Pneumatic Cylinder Actuators
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 189
  • Koso 6100LA/6200LA/6300LA: Pneumatic Cylinder Actuators _Koso Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Koso 6100LA/6200LA/6300LA: Pneumatic Cylinder Actuators _Koso Việt Nam

6100LA
1 Piston type
Valve stem and actuator output shaft connection is inside the cylinder.
6200LA
2 Piston type
Valve stem and actuator output shaft connection is inside the cylinder.
6300LA
1 Piston type
Valve stem and actuator output shaft connection is outside the cylinder (in Yoke).
Specifications
6100LA 6200LA
Type code Double Acting type
6110LA 6116LA 6128LA 6136LA 6141LA 6154LA 6254LA
Size 100 160 280 360 415 540 540x2
Output N at 500KPa 3430 9310 29890 45570 62220 106820 213640
Max. stroke (mm) 60 210 310 610 810 810 1360
Air supply Double Acting: 300 to 500kPa, Spring Return: 500kPa
Action Direct Action or Reverse Action
Environment temp. Standard type: -20 to +60°, Low temp.service:-50 to +60°, High Temp.service: 0 to +100°
Options Manual handwheel, Limit Switch, Positioner, Air-set, Speed controller etc.
6300LA
Type code Double Acting type Spring Return type
6315LA 6320LA 6330LA 6345LA 6360LA 6330LA 6345LA 6360LA
Size 150 200 300 450 600 300 450 600
Output N at 500KPa 7938 14308 32242 73010 129850 7644 17248 30576
Max. stroke (mm) 210 210 210 410 410 210 210 210
Air supply Double Acting: 300 to 500kPa, Spring Return: 500kPa
Action Direct Action or Reverse Action
Environment temp. Standard type: -20 to +60°, Low temp.service:-50 to +60°, High Temp.service: 0 to +100°
Options Manual handwheel, Limit Switch, Positioner, Air-set, Speed controller etc.
 
 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo