Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Medium Voltage Current Transformer
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 185
  • Mã: 2WD-241R Thông số dòng điện: 12/28/75kV, 100/1-1A, 15/15VA, 0.5CL/5P20, 50kA/s 50Hz, Mã: GPE-24NTS Thông số dòng điện: 11/R3/0.11/R3//0.11/R3kV, BIL: 12/28/75kV, 100/100VA, 0,5CL/3P, 50Hz, 1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Biến dòng

Mã: WD122R
Thông số dòng điện: 12/28/75kV, 1000/1A, 30VA, PX (Vk>=280V, Rct <=7.5ohm), 50kA/s 50Hz,

CTE TECH

2

bộ

Biến dòng

Mã: 2WD-241R
Thông số dòng điện: 12/28/75kV, 100/1-1A, 15/15VA, 0.5CL/5P20, 50kA/s 50Hz,

CTE TECH

2

bộ

Biến dòng

Mã: GPE-24NTS
Thông số dòng điện: 11/R3/0.11/R3//0.11/R3kV, BIL: 12/28/75kV, 100/100VA, 0,5CL/3P, 50Hz, 1.2Vn/CONT, 1.9Vn/8h

CTE TECH

1

bộ

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo