Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Mid range distance sensors
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 107
  • Mid range distance sensors _Cảm biến khoảng cách SICK _Type :DS60-N21311 Part number: 1016686
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Mid range distance sensors _Cảm biến khoảng cách SICK _Type :DS60-N21311 Part number: 1016686

SICK part list 4

1016677 PSR01-1501 SICK Viêt Nam Specchio deviatore
1016679 CLV431-1010     SICK Viêt Nam Raster, mid range, lettura frontale
1016680 CLV432-1010     SICK Viêt Nam Raster, short range, lettura frontale
1016686 DS60-N21311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016687 DS60-P41111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016688 DS60-N41111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016689 DS60-P41311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016690 DS60-N41311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016691 DS60-P41211 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016692 DS60-N41211 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016693 DS60-P31311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016694 DS60-N31311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 50 Hz, conn. M12-5P
1016695 DS60-P51111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016696 DS60-N51111 SICK Viêt Nam Spot Ø 60 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016697 DS60-P51311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016698 DS60-N51311 SICK Viêt Nam Spot Ø 12 mm 10 Hz, conn. M12-5P
1016705 CLV430-1010     SICK Viêt Nam Raster, long range, lettura frontale
1016715 KT5W-2P1213 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale
1016716 KT5W-2N1213 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, NPN, spot verticale
1016717 KT5G-2N1112 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, spot verticale
1016718 KT5G-2P1212 SICK Viêt Nam focale 20mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale
1016746 CLV431-2010     SICK Viêt Nam Lineare, mid range, lettura laterale 105°
1016747 CLV431-3010     SICK Viêt Nam Raster, mid range, lettura laterale 105°
1016748 CLV432-2010     SICK Viêt Nam Lineare, short range, lettura laterale 105°
1016749 CLV432-3010     SICK Viêt Nam Raster, short range, lettura laterale 105°
1016806 PL560DG SICK Viêt Nam 0,6x0,6m, Diamond grade con supporto 
1016809 MZT1-03VPS-KW0 SICK Viêt Nam T-slot,PNP cavo 2 m 
1016820 WT24-2R250 SICK Viêt Nam morsettiera
1016854 WT24-2R220 SICK Viêt Nam morsettiera
1016910 MZT1-03VPS-KP0 SICK Viêt Nam T-slot, PNP cavo + conn. M8
1016911 RZT1-03ZRS-KW0 SICK Viêt Nam  T-slot cavo 2 m
1016912 RZT1-03ZRS-KP0 SICK Viêt Nam  T-slot cavo + conn. M8
1016931 WT24-2B210 SICK Viêt Nam morsettiera
1016932 WT24-2R210 SICK Viêt Nam morsettiera
1016933 WT24-2B410 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1016934 WT24-2B440 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1016950 KTL5G-2P51 SICK Viêt Nam focale in funzione fibra ottica,conn. M12-5p, PNP,analogica 0,3….10mA
1016951 KTL5G-2N51 SICK Viêt Nam focale in funzione fibra ottica,conn. M12-5p, PNP,analogica 0,3….10mA
1016958 CLV490-0010     SICK Viêt Nam Lineare, std density
1016959 CLV490-1010     SICK Viêt Nam Specchio Oscillante, std density
1016960 CLV490-0011     SICK Viêt Nam Lineare, std density con Heater
1016961 CLV490-1011     SICK Viêt Nam Specchio Oscillante, std density con Heater
1016964 C20S-120202A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1200mm
1016967 C20S-030104A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=300mm
1016968 C20S-030203A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=300mm
1016970 C20E-120302A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1200mm
1016973 C20E-030304A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 300mm
1016974 C20E-030303A21 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 300mm
1016999 KT5G-2P1114 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale
1017000 KT5G-2N1114 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, spot verticale
1017046 ISD280-1111 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 1
1017047 ISD280-1112 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 2
1017375 ISD280-1121 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 1, ott. Riscaldata
1017376 ISD280-1122 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 2, ott. Riscaldata
1017379 ISD260-1111 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 1
1017380 ISD260-1112 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 2
1017381 ISD260-1121 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 1, ott. riscaldata
1017382 ISD260-1122 SICK Viêt Nam  422/485 (2/4), Profibus - Interbus-S, frequenza 2, ott. Riscaldata
1017388 ISD230- 2111 SICK Viêt Nam cl. 20 mA
1017389 ISD230-4111 SICK Viêt Nam RS232/422/485; cl. 20mA (A/P), Tx. 38400 Bd
1017390 ISD230-5111 SICK Viêt Nam cl. 20 mA SINELEC L1 (Siemens), Tx. 38400 Bd
1017426 IM12-02BPS-ZUK SICK Viêt Nam PNP NA cavo 2 m - 2mm
1017427 IM12-04NPS-ZUK SICK Viêt Nam PNP NA cavo 2 m - 4mm
1017428 IM12-02BPS-ZCK SICK Viêt Nam PNP NA conn. M12 - 2mm
1017429 IM12-04NPS-ZCK SICK Viêt Nam PNP NA conn. M12 - 4mm
1017430 IM18-05BPS-ZUK SICK Viêt Nam PNP NA cavo 2 m - 5mm
1017431 IM18-08NPS-ZUK SICK Viêt Nam PNP NA cavo 2 m - 8mm
1017432 IM18-05BPS-ZCK SICK Viêt Nam PNP NA conn. M12 - 5mm
1017433 IM18-08NPS-ZCK SICK Viêt Nam PNP NA conn. M12 - 8mm
1017434 IM30-10BPS-ZUK SICK Viêt Nam PNP NA cavo 2 m - 10mm
1017435 IM30-15NPS-ZUK SICK Viêt Nam PNP NA cavo 2 m - 15mm
1017436 IM30-10BPS-ZCK SICK Viêt Nam PNP NA conn. M12 - 10mm
1017437 IM30-15NPS-ZCK SICK Viêt Nam PNP NA conn. M12 - 15mm
1017438 IM12-02BNS-ZUK SICK Viêt Nam NPN NA cavo 2 m - 2mm
1017439 IM12-04NNS-ZUK SICK Viêt Nam NPN NA cavo 2 m - 4mm
1017440 IM12-02BNS-ZCK SICK Viêt Nam NPN NA conn. M12 - 2mm
1017441 IM12-04NNS-ZCK SICK Viêt Nam NPN NA conn. M12 - 4mm
1017442 IM18-05BNS-ZUK SICK Viêt Nam NPN NA cavo 2 m - 5mm
1017443 IM18-08NNS-ZUK SICK Viêt Nam NPN NA cavo 2 m - 8mm
1017444 IM18-05BNS-ZCK SICK Viêt Nam NPN NA conn. M12 - 5mm
1017445 IM18-08NNS-ZCK SICK Viêt Nam NPN NA conn. M12 - 8mm
1017446 IM30-10BNS-ZUK SICK Viêt Nam NPN NA cavo 2 m - 10mm
1017447 IM30-15NNS-ZUK SICK Viêt Nam NPN NA cavo 2 m - 15mm
1017450 MZU2-03VPS-DCM SICK Viêt Nam Tiranti Ø<20mm immune saldatura
1017451 MZU2-03VPS-TCM SICK Viêt Nam Tiranti Ø<20mm imm. saldat. Teflon
1017543 ISD230-4121 SICK Viêt Nam RS232/422/485; cl. 20mA (A/P), Tx. 38400 Bd, ottica riscaldata
1017544 ISD230-5121 SICK Viêt Nam cl. 20 mA SINELEC L1 (Siemens), Tx. 38400 Bd, ottica riscaldata
1017585 CLV430-0010     SICK Viêt Nam Lineare, long range, lettura frontale
1017588 CLV440-0010     SICK Viêt Nam Lineare, std range, lettura frontale
1017595 CLV442-0010     SICK Viêt Nam Lineare, high density, lettura frontale
1017622 CLV431-0010     SICK Viêt Nam Lineare, mid range, lettura frontale
1017623 CLV432-0010     SICK Viêt Nam Lineare, short range, lettura frontale
1017810 KT5W-2P1123 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale,delay  20m/s
1017813 WT24-2B240 SICK Viêt Nam morsettiera
1017853 WS/WE24-2B430 SICK Viêt Nam conn. M12-4p

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo