Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: 6000 DTI/DTS εCOOL series: progressive and energy efficient.
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 56
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cooling performance

Dimensions (HxWxD)

Rated voltage

cURus

Type

Cooling performance

Dimensions (HxWxD)

Rated voltage

 DTI 6X1E

2.8 kW

1538 x 485 x 278 mm

230 V

 DTS 6X1E

1547 x 485 x 278 mm

 DTI 6X2E

4.5 kW

1538 x 485 x 372 mm

230 V

 DTS 6X2E

1547 x 485 x 372 mm

 DTI 6201

1,000 W

1536 x 485 x 218 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTS 6201

1539 x 485 x 218 mm

 DTI 6201C

1,000 W

962 x 410 x 253 mm

230 V / 400 V 2~

 DTS 6201C

968 x 410 x 253 mm

 DTI 6301

1.5 kW

1536 x 485 x 218 mm

115 / 230 / 400 V 2~

 DTS 6301

1539 x 485 x 218 mm

 DTI 6301C

1.5 kW

962 x 410 x 253 mm

230 V / 400 V 2~

 DTS 6301C

968 x 410 x 253 mm

 DTI 6401

2.0 kW

1536 x 485 x 278 mm

230 / 400 V 3~

 DTS 6401

1543 x 485 x 278 mm

 DTI 6501

2.5 kW

1536 x 485 x 278 mm

400 V 3~

 DTS 6501

1543 x 485 x 278 mm

 DTI 6801

4.0 kW

1539 x 485 x 372 mm

400 V 3~

 DTS 6801

1549 x 485 x 372 mm

 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo