Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
 • Mã sản phẩm: Model: FXAIM04A-UP Analog Input Module
 • Giá: Liên hệ
 • Lượt xem: 826
 • Model: FXAIM04A-UP Analog Input Module MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEM VIỆT NAM
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

This is the lineup of DIASYS Netmation analog modules.
Check the PDF file for details.

  Name Overview
Analog Input FXAIM01 (383KB) Insulation Inputs: 8 (0 - 20mA / 4 - 20mA)
FXAIM01C (362KB) Insulation Inputs: 8 (0 - 20mA / 4 - 20mA)
AD Converter Redundancy
FXAIM02 (348KB) Transmitter Inputs: 8
(0 - 20mA / 4 - 20mA)
Distributor Type (DC24V)
FXAIM02C (373KB) Transmitter Inputs: 8
(0 - 20mA / 4 - 20mA)
Distributor Type (DC24V)
AD Converter Redundancy
FXAIM03 (384KB) Insulation Inputs: 8 (DC0 - 5V / DC1 - 5V)
FXAIM03C (385KB) Insulation Inputs: 8 (DC0 - 5V / DC1 - 5V)
AD Converter Redundancy
FXAIM04A-UP (373KB) Thermocouple Inputs: 8 (-16mV - 80mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-up when disconnected
FXAIM04A-DW (374KB) Thermocouple Inputs: 8 (-16mV - 80mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-down when disconnected
FXAIM04B-UP (400KB) Thermocouple Inputs: 8 (-8mV - 38mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-up when disconnected
FXAIM04B-DW (373KB) Thermocouple Inputs: 8 (-8mV - 38mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-down when disconnected
FXAIM04C-UP (375KB) Thermocouple Inputs: 8 (-16mV - 80mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-up when disconnected
  AD Converter Redundancy
FXAIM04C-DW (375KB) Thermocouple Inputs: 8 (-16mV - 80mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-down when disconnected
  AD Converter Redundancy
FXAIM04D-DW (375KB) Thermocouple Inputs: 8 (-8mV - 40mV)
 • RTD Inputs for Cold Junction Compensation: 1
  Thermocouple Type: T, R, J, K, E
  Disconnection Detection: Burn-down when disconnected
  AD Converter Redundancy
FXAIM05A (374KB) Resistance Temperature Detector (RTD) Inputs: 5
RTD Type: Pt100Ω
Input Range: -100 - 650°C
FXAIM05B (374KB) Resistance Temperature Detector (RTD) Inputs: 5
RTD Type: Pt100Ω
Input Range: -40 - 60°C
FXAIM05C (377KB) Resistance Temperature Detector (RTD) Inputs: 5
RTD Type: Pt100Ω
Input Range: -100 - 650°C
AD Converter Redundancy
FXAIM05E (375KB) Resistance Temperature Detector (RTD) Inputs: 5
RTD Type: Pt100Ω
Input Range: -200 - 200°C
FXAIM06A (374KB) Resistance Temperature Detector (RTD) Inputs: 5
RTD Type: Cu10Ω (at 25°C)
Input Range: 0 - 130°C
Analog Output FXAOM01A (141KB) Insulation Outputs: 8 (0 - 20mA / 4 - 20mA)
Load Resistance: 0 - 550Ω
FXAOM01AD-1 (392KB) Insulation Outputs: 8 (0 - 20mA / 4 - 20mA)
Load Resistance: 0 - 550Ω
Supports redundancy
FXAOM01B (139KB) Insulation Outputs: 4 (0 - 20mA / 4 - 20mA)
Load Resistance: 0 - 750Ω
FXAOM01BD-1 (412KB) Insulation Outputs: 4 (0 - 20mA / 4 - 20mA)
Load Resistance: 0 - 750Ω
Supports redundancy

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo