Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Model: FXAOM01AD Analog Output module
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1051
  • Model: FXAOM01AD Analog Output module Mitsubishi Hitachi Power System Việt Nam * Number of outputs: 8 (4~20mA/0~20mA) * Load resistance : 0~550Ω * Duplicated correspondence * FLEX I/OTM / ControlNetTM LAN compatible
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

The following are links to the functions and specifications of Analog Modules.

Category Type Specification
Analog Input FXAIM01 4 - 20mA inputs: 8
FXAIM01C 4 - 20mA inputs: 8
AD Converter duplicated
FXAIM02 Transmitter inputs: 8
FXAIM02C Transmitter inputs: 8
AD converter duplicated
FXAIM03 0-5VDC / 1-5VDC inputs: 8
FXAIM03C 0-5VDC / 1-5VDC inputs: 8
AD converter duplicated
FXAIM04A-UP Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-16 - 80mV full scale
Burn-up when disconnected
FXAIM04A-DW Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-16 - 80mV full scale
Burn-down when disconnected
FXAIM04B-UP Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-8 - 40mV full scale
Burn-up when disconnected
FXAIM04B-DW Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-8 - 40mV full scale
Burn-down when disconnected
FXAIM04C-UP Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-16 - 80mV full scale
Burn-up when disconnected
AD converter duplicated
FXAIM04C-DW Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-16 - 80mV full scale
Burn-down when disconnected
AD converter duplicated
FXAIM04D-DW Thermocouple inputs: 7
T, R, J, K, E type correspondence
-8 - 40mV full scale
Burn-down when disconnected
AD converter duplicated
FXAIM05A Resistance temperature detector (RTD) inputs: 5
RTD type: Pt100 ohm
Input range: -100 - 650 deg C
FXAIM05B Resistance temperature detector (RTD) inputs: 5
RTD type: Pt100 ohm
Input range: -40 - 60 deg C
FXAIM05C Resistance temperature detector (RTD) inputs: 5
RTD type: Pt100 ohm
Input range: -100 - 650 deg C
AD converter duplicated
FXAIM05E Resistance temperature detector (RTD) inputs: 5
RTD type: Pt100 ohm
Input range: -200 - 200 deg C
FXAIM06A Resistance temperature detector (RTD) inputs: 5
RTD type: Cu10 ohm (at25 deg C)
Input range: 0 - 130 deg C
Analog Output FXAOM01A 4 - 20mA / 0 - 20mA outputs: 8
Load resistance: 0 - 550 ohm
FXAOM01AD 4 - 20mA / 0 - 20mA outputs: 8
Load resistance: 0 - 550 ohm
Duplicated correspondence
FXAOM01B 4 - 20mA / 0 - 20mA outputs: 4
Load resistance: 0 - 750 ohm
FXAOM01BD 4 - 20mA / 0 - 20mA outputs: 4
Load resistance: 0 - 750 ohm
Duplicated correspondence

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo