Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Models 432.50, 433.50 Diaphragm pressure gauge Wika Viêt Nam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 236
  • Models 432.50, 433.50 Diaphragm pressure gauge Process Industry Series Sealgauge Dry Case / Liquid-filled Case
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Models 432.50, 433.50

Diaphragm pressure gauge

Process Industry Series Sealgauge Dry Case / Liquid-filled Case

Model 111.12, Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge
ABS Plastic or Painted Steel Case Standard Series - Center Back Mount
Wika Viêt nam
Model 111.10 Wika Viêt nam
Bourdon tube pressure guage
ABS Plastic or Painted Steel Case Standard Series - Lower Mount
Wika Viêt nam
Model 111.10SP Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge
Sprinkler Gauge, Standard Series
Wika Viêt nam
Model 111.11 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge
Compressed Gas Regulator Gauge, Standard Series
Wika Viêt nam
Model 213.53 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge Stainless Steel Case
Model 212.53 - Dry Case Model 213.53 - Liquid-filled Case
Wika Viêt nam
Model 213.40 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Brass Gauge
Industrial Series Liquid Filled
Wika Viêt nam
Models 233.53, 232.53 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauges
Stainless Steel Series
Wika Viêt nam
Models 232.54, 233.54 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauges
Industrial Stainless Steel Gauge
Wika Viêt nam
Models 232.34, 233.34Wika Viêt nam
XSEL® Process Gauge
Stainless Steel
Wika Viêt nam
Model 130.15  Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauges
High Purity Series
Wika Viêt nam

 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo