Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Models 610.20, 630.20 Capsule Pressure Gauges Test Gauge Series, Class 0.6, Standard Series or Stain
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 183
  • Models 610.20, 630.20 Capsule Pressure Gauges Test Gauge Series, Class 0.6, Standard Series or Stainless Steel Series
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Models 610.20, 630.20

Capsule Pressure Gauges

Test Gauge Series, Class 0.6, Standard Series or Stainless Steel Series

Applications

  • Precision measurement in laboratories
  • High-accuracy pressure measurement
  • For gaseous, dry and non-aggressive media
  • Model 630.20 also for aggressive media
Models 712.15.160, 732.15.160
Differential pressure gauge
Cu-alloy or stainless steel version
Wika Viêt nam
Models 700.01, 700.02
Differential pressure gauge
With magnetic piston or with magnetic piston and separating diaphragm
Wika Viêt nam
Models 432.30, 433.30
Diaphragm Pressure Gauge
Process Industry Series Sealgauge Solid Front Case
Wika Viêt nam
Models 432.36, 433.36
Sealgauge Diaphragm Pressure Gauges
Process Industry Series, Solid Front Case
Wika Viêt nam
Models 452.50, 453.50
Sealgauge Diaphragm Pressure Gauges
Process Industry Series
Wika Viêt nam
Models 432.56, 432.36
Sealgauge Diaphragm Pressure Gauges
Process Industry Series
Wika Viêt nam
Models 532.52, 532.53, 532.54
Absolute pressure gauge
Stainless steel version, with diaphragm element
Wika Viêt nam
Model 611.13
Low Pressure Capsule Gauges
Plastic Case / Economy Design
Wika Viêt nam
Models 610.20, 630.20
Capsule Pressure Gauges
Test Gauge Series, Class 0.6, Standard Series or Stainless Steel Series
Wika Viêt nam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo