Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: NX 700 Series
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 334
  • NX 700 Series_RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIETNAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

NX 700 Series_RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIETNAM

NX700 Series with its compact and easy to use design for next generation controller devices allows efficient configuration and boasts exceptional performance.

Points Local 1,600 pts. (2,048-8,192 pts. if Remote is added)
Diverse CPU Line-up CPU700P, CPU700, and CPU750A/B/C/D
Program Memory 16K - 120K
Execution Time 0.03 μs - 0.4 μs
Internal Contact 2,048 - 8,192 points
Data Memory 2,048 - 10,240 words

 

NX_CPU700P NX700P CPU UNIT, 20KW, 0.2uS, 2Port, RTC
NX_CPU700 NX700 CPU, 16kB, 1Ports, comment memory
NX_CPU750A NX750 CPU, 16kB, 0.35us, 2Ports, RTC
NX_CPU750B NX750 CPU, 32kB, 0.35us, 2Ports,RTC,Cmt
NX_CPU750C NX750 CPU, 60kB, 0.03us, 2Ports,RTC,Cmt
NX_CPU750D NX750 CPU, 120kB, 0.03us, 2Pts,RTC,Cmt
NX_CPU760A NX760 CPU, 2Password, 16k, 0.35us, 2Ports,
NX_CPU760B NX760 CPU, 2PW, 32k, 0.35us, 2Ports,RTC,Cmt
NX_CPU760C NX760 CPU, 2PW, 60k, 0.03us, 2Ports,RTC,Cmt
NX_CPU760D NX760 CPU, 2PW, 120k, 0.03us, 2Pts,RTC,Cmt
NX_CPU760BM NX760 CPU, 2PW, 32k, 0.35us, 2Ports, Modbus
NX_CPU760CM NX760 CPU, 2PW, 60k, 0.03us, 2Ports, Modbus
NX_POWER NX700 AC POWER, 5V 4A, 24V 0.5A
NX_PWR220 NX700 AC220V POWER, 5V 6A Out,
NX_PWRDC NX700 DC24V POWER, 5V 5A Out
NX_BASE03 NX700 Base, I/O 3 Slots,
NX_BASE05 NX700 Base, I/O 5 Slots,
NX_BASE08 NX700 Base, I/O 8 Slots,
NX_BASE10 NX700 Base, I/O 10 Slots,
NX_BASE12 NX700 Base, I/O 12 Slots,
NX_X16D DC12~24V Input Module, 16points, Terminal
NX_X32D DC12~24V Input Module, 32p, Connector (40pin x 1)
NX_X64D DC12~24V Input Module, 64p, Connector (40pin x 2)
NX_X16A110 AC110V Input Module, 16points, Terminal
NX_X16A220 AC220V Input Module, 16points, Terminal
NX_Y16R Relay Output(AC250V 2A), 16points, Terminal
NX_Y16RV Relay Output(AC250V 2A), 16p, ZNR, Terminal
NX_Y32RV Relay Output(AC250V 1A), 32p, ZNR, Connector(40pin x 1)
NX_Y16T TR Output(Sync. NPN), 16points, DC24V 0.6A, Terminal
NX_Y32T TR Output(Sync. NPN), 32p, DC24V 0.4A, Connector(40pin x1)
NX_Y64T TR Output(Sync. NPN), 64p, DC24V 0.2A, Connector(40pin x2)
NX_Y16SSR SSR(AC) Output(AC100~220V 0.5A), 16p, Terminal
NX_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover)
NX_AI8V Analog Input, 8Ch, Voltage(±10V, 0~5V)
NX_AI8C Analog Input, 8Ch, Current(±20mA, 4~20mA)
NX_AO8V Analog Output, 8Ch, Current(4~20mA)
NX_AO8C Analog Output, 8Ch, Voltage(±10V,±5V,0~5V,0~10V)
NX_AO4V Analog Output, 4Ch, Voltage(±10V,±5V,0~5V,0~10V)
NX_AO4C Analog Output, 4Ch, Current(4~20mA)
NX_RTD8 RTD Input, 8Ch, Pt100, JPt100,
NX_RTD4 RTD Input, 4CH, Pt100, JPt100,
NX_TC8 Thermocouple Input, 8Ch, Type B/R/S/N/K/E/J/T
NX_TC4 Thermocouple Input, 4Ch, Type B/R/S/N/K/E/J/T
NX_HSC1 NX700 HighSpeed Counter Unit, 1Ch, 24Bit, 100Kcps.
NX_HSC2 NX700 HighSpeed Counter Unit, 2Ch, 24Bit, 100Kcps.
NX_HSC4 HSC Unit, 4Ch, 32Bit, 200Kcps. 40pin Connector.
NX_PULSE4 Pulse Out 4Ch 100k/PLS, HSC 4Ch, 200Kcps
NX_POSI1 NX700 Positioning unit for 1 axis
NX_POSI2 NX700 Positioning unit for 2 axis
NX_POSI3 NX700 Positioning unit for 3 axis
NX_POSI4 NX700 Positioning unit for 4 axis
NX_CCU+ CCU+(Computer Comm.), RS-232C/485 1Port.
NX_SCU SCU(Serial Comm. Unit), RS232C/485 2Port
NX_MWLINK MW-LINK Unit(CPU Network), 32 Station, 0.5M,
NX_MASTER NX700 Remote Master(Scanner) Module
NX_SLAVE Remote Slave Module
NX_Device DeviceNet Master(Scanner) Module
NX_CBLDC I/O Cable 40Pin, 1.5m, for DC input 32p/64p. for NX700
NX_CBLTR I/O Cable 40Pin, 1.5m, for TR Output 32p/64p. for NX700
NX_CBLRY I/O Cable 40Pin, 1.5m, for Relay Output 32p for NX700
NX_PIN40 I/O Connector, 40Pin, for NX700
NX_EXPCBL08 NX700 Base Extension Cable, 0.8m
NX_EXPCBL15 NX700 Base Extension Cable, 1.5m
   
   
   
NX_CBLCPU02 PLC to PC comm. Cable, 2.0m
NX_CBLCPU05 PLC to PC comm. Cable, 5.0m
NX_BAT Battery-ASS'Y, for NX Series

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo