Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Reflective Ultrasonic Sensors Flowline Việt Nam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 105
  • Reflective Ultrasonic Sensors Model UG01-03 ,UG06-12,US01-03,US06-12 Flowline Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Reflective Ultrasonic Sensors Model UG01-03 ,UG06-12,US01-03,US06-12 Flowline Việt Nam

Reflective Ultrasonic Sensors | Liquids | General Purpose & Intrinsically Safe

https://www.flowline.com/product/echotouch-us01-03-reflective-ultrasonic-liquid-level-transmitter/

 

Reflective Ultrasonic Sensors | Liquids | General Purpose & Intrinsically Safe

  EchoPod UG01 UG03 Reflective Ultrasonic Multi-Function Liquid Level Transmitter EchoPod UG06 UG12 Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter EchoTouch US01 US03 Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter EchoTouch US06 US12 Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter
Series UG01-03 UG06-12 US01-03 US06-12
Classification General purpose General purpose Intrinsically safe Intrinsically safe
Media Liquids Liquids Liquids Liquids
Application Day tank, skid or machine, cooling tower, IBC or drum, process tank, small waste sump Bulk storage, neutralization tank, clarifier, large waste sump Day tank, skid or machine, IBC or drum, process tank, small waste sump Bulk storage, neutralization tank, clarifier, large waste sump
Condensation Yes Yes Yes Yes
Range 9.8' (3m) 39.3' (12m) 9.8' (3m) 39.3' (12m)
Output 4-20 mA + (4) SPST relays 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA, HART
Display No Yes No Yes
Configuration WebCal software Push button, WebCal software WebCal software Push button, HART, WebCal software
Termination Cable Conduit Cable Conduit
Mount 2" NPT (G) 2", 3" NPT (G) 2" NPT (G) 2", 3" NPT (G)
Temperature -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.) -40º F. (-40º C.) to 176º F. (80º C.)
Max. pressure 30 PSI (2 bar) 30 PSI (2 bar) 30 PSI (2 bar) 30 PSI (2 bar)
Trans. material PVDF PVDF PVDF PVDF

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo