Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: RSMH Motor (Cylinder, High Inertia)
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 154
  • RSMH Motor (Cylinder, High Inertia) _RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

RSMH Motor (Cylinder, High Inertia) _RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM

Ordering code:

RSMH_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
RSMH_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
RSMH_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
RSMH_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
RSMH_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
RSMH_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
RSMH_05BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 500W
RSMH_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
RSMH_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
RSMH_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
RSMH_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
RSMH_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
RSMH_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
RSMH_05BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 500W
RSMH_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
RSMH_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
RSMH_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
RSMH_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
RSMH_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
RSMH_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
RSMH_05BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 500W
RSMH_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
RSMH_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
RSMH_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
RSMH_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
RSMH_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
RSMH_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
RSMH_05BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 500W
RSMH_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
RSMH_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
RSMH_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
RSMH_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
RSMH_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
RSMH_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
RSMH_05BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 500W
RSMH_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
RSMH_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
RSMH_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
RSMH_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
RSMH_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
RSMH_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
RSMH_05BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 500W

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo