Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: RSMS MOTOR SERIES_ RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 120
  • RSMS MOTOR SERIES_ RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

RSMS  MOTOR SERIES_ RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM

RSMS_10BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW
RSMS_15BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
RSMS_20BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
RSMS_25BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
RSMS_30BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
RSMS_35BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
RSMS_40BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
RSMS_45BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
RSMS_50BA1ASK3 Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
RSMS_10BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
RSMS_15BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
RSMS_20BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
RSMS_25BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
RSMS_30BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
RSMS_35BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
RSMS_40BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
RSMS_45BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
RSMS_50BA1ATK3 Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
RSMS_10BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
RSMS_15BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
RSMS_20BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
RSMS_25BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
RSMS_30BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
RSMS_35BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
RSMS_40BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
RSMS_45BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
RSMS_50BQ1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
RSMS_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0Kw
RSMS_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
RSMS_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
RSMS_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
RSMS_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
RSMS_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
RSMS_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
RSMS_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
RSMS_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
RSMS_10BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
RSMS_15BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
RSMS_20BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
RSMS_25BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
RSMS_30BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
RSMS_35BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
RSMS_40BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
RSMS_45BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
RSMS_50BR1ASK3 Non-Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
RSMS_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0Kw
RSMS_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
RSMS_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
RSMS_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
RSMS_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
RSMS_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
RSMS_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
RSMS_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
RSMS_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo