Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Safety light curtains C2000 Standard
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 129
  • Safety light curtains C2000 Standard Type:C20S-015104A11 Part number: 1016565
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Safety light curtains C2000 Standard   Type:C20S-015104A11 Part number: 1016565

SICK partlist 3

1016509 M20S-04130A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1016510 M20E-04130A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1016513 M20Z-02550A121 SICK Viêt Nam Standard
1016563 C20S-015102A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=150mm
1016564 C20E-015302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 150mm
1016565 C20S-015104A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=150mm
1016566 C20E-015304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 150mm
1016567 C20S-015203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=150mm
1016568 C20S-030103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=300 mm
1016569 C20E-030303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 300mm
1016570 C20S-030104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=300 mm
1016571 C20E-030304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 300mm
1016572 C20S-030203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=300mm
1016573 C20S-045102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=450 mm
1016574 C20S-060102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=600 mm
1016575 C20E-060302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 600mm
1016576 C20S-060104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=600 mm
1016577 C20E-060304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 600mm
1016578 C20S-060203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=600mm
1016579 C20S-075102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=750 mm
1016580 C20E-075302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 750mm
1016581 C20S-075104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=750 mm
1016582 C20E-075304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 750mm
1016583 C20S-075203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=750mm
1016584 C20S-090102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=900 mm
1016585 C20E-090302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 900mm
1016586 C20S-090104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=900 mm
1016587 C20E-090304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 900mm
1016588 C20S-090203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=900mm
1016589 C20S-105102A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=1050 mm
1016590 C20E-105302A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1050mm
1016591 C20S-105104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=1050 mm
1016592 C20E-105304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1050mm
1016593 C20S-105203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1050mm
1016594 C20S-120103A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=1200 mm
1016595 C20E-120303A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1200mm
1016596 C20S-120104A11 SICK Viêt Nam Trasmettitore H=1200 mm
1016597 C20E-120304A11 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1200mm
1016599 C20S-120203A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1200mm
1016600 C20S-135103A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1350mm
1016601 C20E-135303A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1350mm
1016602 C20S-135203A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1350mm
1016603 C20S-135104A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1350mm
1016604 C20E-135304A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1350mm
1016605 C20S-150103A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1500mm
1016606 C20E-150303A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1500mm
1016607 C20S-150203A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1500mm
1016608 C20S-150104A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1500mm
1016609 C20E-150304A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1500mm
1016610 C20S-165103A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1650mm
1016611 C20E-165303A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1650mm
1016612 C20S-165203A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1650mm
1016613 C20S-165104A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1650mm
1016614 C20E-165304A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1650mm
1016615 C20S-180103A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1800mm
1016616 C20E-180303A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1800mm
1016617 C20S-180203A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1800mm
1016618 C20S-180104A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., standard H=1800mm
1016619 C20E-180304A12 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H= 1800mm
1016628 KT5G-2P1112 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale
1016629 KT5W-2P1113 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, PNP, spot verticale
1016630 KT5W-2N1113 SICK Viêt Nam focale 10mm,conn. M12-5p, NPN, spot verticale
1016631 C20S-015202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=150mm
1016632 C20S-030202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=300mm
1016633 C20S-060202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=600mm
1016634 C20S-075202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=750mm
1016635 C20S-090202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=900mm
1016636 C20S-105202A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1050mm
1016637 C20S-015204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=150mm
1016638 C20S-030204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=300mm
1016639 C20S-060204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=600mm
1016640 C20S-075204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=750mm
1016641 C20S-090204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=900mm
1016642 C20S-105204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1050mm
1016643 C20S-120204A11 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1200mm
1016644 C20S-135204A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1350mm
1016646 C20S-150204A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1500mm
1016647 C20S-165204A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1650mm
1016648 C20S-180204A12 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., standard H=1800mm

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo