Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Safety light curtains
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 117
  • Safety light curtains Type:C20S-120204A21 Part number: 1018128
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Safety light curtains  Type:C20S-120204A21 Part number: 1018128

SICK partlist 6

1018128 C20S-120204A21 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1200mm
1018129 C20S-135104A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1350mm
1018130 C20E-135304A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1350mm
1018131 C20S-135203A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1350mm
1018132 C20S-135204A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1350mm
1018133 C20S-150103A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1500mm
1018134 C20E-150303A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1500mm
1018135 C20S-150104A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1500mm
1018136 C20E-150304A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1500mm
1018137 C20S-150203A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1500mm
1018138 C20S-150204A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1500mm
1018139 C20S-165103A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1650mm
1018140 C20E-165303A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1650mm
1018141 C20S-165104A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1650mm
1018142 C20E-165304A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1650mm
1018143 C20S-165203A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1650mm
1018144 C20S-165204A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1650mm
1018145 C20S-180103A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1800mm
1018147 C20E-180303A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1800mm
1018148 C20S-180104A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.c., cascata H=1800mm
1018149 C20E-180304A22 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata/res H= 1800mm
1018150 C20S-180203A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1800mm
1018151 C20S-180204A22 SICK Viêt Nam Trasm. C.l., cascata H=1800mm
1018172 M20S-02250A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018173 M20E-02250A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018174 M20S-02250A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018175 M20E-02250A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018176 M20S-03240A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018177 M20E-03240A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018178 M20S-03240A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018179 M20E-03240A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018180 M20S-04230A120 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018181 M20E-04230A120 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018182 M20S-04230A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018183 M20E-04230A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018186 M20S-02150A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018187 M20E-02150A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018188 M20S-03140A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018189 M20E-03140A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018190 M20S-04130A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018191 M20E-04130A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018192 M20S-061A3A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018193 M20E-061A3A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018194 M20S-071A3A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018195 M20E-071A3A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018196 M20S-081A2A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018197 M20E-081A2A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018198 M20S-081A3A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018199 M20E-081A3A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018200 M20S-091A3A122 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard
1018201 M20E-091A3A122 SICK Viêt Nam Ricevitore standard
1018206 M20E-02250A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Reset
1018207 M20E-02250A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Reset
1018208 M20E-03240A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Reset
1018209 M20E-03240A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Reset
1018210 M20E-04230A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Reset
1018211 M20E-04230A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Reset
1018213 M20E-02150A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018214 M20S-03140A222 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018215 M20E-03140A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018216 M20S-04130A220 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018217 M20E-04130A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018218 M20S-04130A222 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018219 M20E-04130A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018221 M20E-061A3A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018223 M20E-061A3A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018224 M20S-071A3A220 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018225 M20E-071A3A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018226 M20S-071A3A222 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018227 M20E-071A3A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018228 M20S-081A2A220 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018229 M20E-081A2A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018230 M20S-081A2A222 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018231 M20E-081A2A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018232 M20S-081A3A220 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018233 M20E-081A3A221 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018234 M20S-081A3A222 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018235 M20E-081A3A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018236 M20S-091A3A222 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata
1018237 M20E-091A3A222 SICK Viêt Nam Ricevitore Cascata/reset
1018238 CLV440-2010S01  SICK Viêt Nam Lineare, std range, lettura laterale 105°
1018239 M20Z-02550A221 SICK Viêt Nam Reset
1018250 WT12L-2B530 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1018251 WT12L-2B540 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1018252 WL12L-2B530 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1018253 WL12L-2B520 SICK Viêt Nam conn. M12-5p
1018254 WS/WE12L-2P430 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1018255 WS/WE12L-2N430 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1018256 WS/WE12L-2P410 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1018347 C40S 0401CA010 SICK Viêt Nam Trasmettitore standard H=450mm
1018348 C40E 0401CA010 SICK Viêt Nam Ricevitore standard H=450mm
1018349 C40S 0401DA010 SICK Viêt Nam Trasmettitore cascata H=450mm
1018350 C40E 0401DA010 SICK Viêt Nam Ricevitore cascata H=450mm
1018361 M20Z-02550A122 SICK Viêt Nam Standard
1018362 M20Z-02550A222 SICK Viêt Nam Reset
1018470 WSG1-01 SICK Viêt Nam Protez. intemperie con attacco su barra
1018484 WL24-2B430T01 SICK Viêt Nam conn. M12-4p
1018514 CSM1-N1114 SICK Viêt Nam focale 12,5mm,conn. M12-4p, NPN, spot verticale
1018542 DME3000-311P SICK Viêt Nam Compensaz. Temperatura
1018556 CLV450-0010     SICK Viêt Nam Lineare, long range

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo