Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP SANWA DENKI Vietnam
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 900
  • SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP SANWA DENKI Vietnam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-P-A Series SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PA-20, ON/0.5 MPa, OFF/0.7 MPa, R3/8, Brass SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PA-23, ON/0.49 MPa, OFF/0.78 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PA-23, ON/0.7 MPa, OFF/1.0 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PA-26, ON/1.3 MPa, OFF/1.6 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PA-26, ON/1.5 MPa, OFF/1.8 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-P-B Series SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PB-16, ON/2.0 MPa, OFF/2.5 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PB-20, ON3.0 MPa, OFF/3.6 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PB-23, ON/4.0 MPa, OFF/4.7 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PB-23, ON/5.0MPa, OFF/4.3MPa, R3/8, Brass SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PB-26, ON /5.0 MPa, OFF/6.0 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-P-C Series SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PC-20, ON/1.0 MPa, OFF/1.5 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PC-23, ON/2.0 MPa, OFF/2.7 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PC-26, ON/4.0 MPa, OFF/5.0 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-P-D Series SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PD-16, ON/3.8 MPa, OFF/5.0 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PD-20, ON/5.0 MPa, OFF/6.5 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PD-23, ON/6.0 MPa, OFF/7.5 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PD-26, ON/9 MPa, OFF/11 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PD-26, ON/10MPa, OFF/8.3MPa, R3/8, Brass SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PD-29, ON/12 MPa, OFF/14 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-P-E Series SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PE-20, ON/5.0 MPa, OFF/6.4 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PE-23, ON/10 MPa, OFF/12 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PE-26, ON/15 MPa, OFF/17.5 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PE-29, ON/20 MPa, OFF/23 MPa, Brass, R3/8 SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-P-F Series SANWA DENKI Vietnam
SANWA DENKI Pressure Switch SPS-8WP-PF-16, ON/21 MPa, OFF/25 MPa, Brass, G1/2 SANWA DENKI Vietnam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo