Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: SBY323 Flow sensor with integrated backflow prevention SBY12BF0BPKG/US
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 392
  • SBY323 Flow sensor with integrated backflow prevention SBY12BF0BPKG/US IFM Việt Nam
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

SBY323 Flow sensor with integrated backflow prevention SBY12BF0BPKG/US

IFM partlist

SBY023 SBY12BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY032 SBY34BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY033 SBY34BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY034 SBY34BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY046 SBY11BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY057 SBY32BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY323 SBY12BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY332 SBY34BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY333 SBY34BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY334 SBY34BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY346 SBY11BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY357 SBY32BF0BPKG/US IFM Vietnam
SBY433 SBY34HF010KG/US IFM Vietnam
SBY434 SBY34HF010KG/US IFM Vietnam
SBY446 SBY11HF010KG/US IFM Vietnam
SBY457 SBY32HF010KG/US IFM Vietnam
SD0523 SDD11DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD2000 SDR21DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD2001 SDN21DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD5000 SDR14DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD5100 SDR14DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD6000 SDR12DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD6001 SDN12DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD6050 SDR12DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD6100 SDR12DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD6101 SDN12DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD8000 SDR11DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD8001 SDN11DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SD9000 SDR32DGXFPKG/US-100 IFM Vietnam
SDG070 SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS IFM Vietnam
SDG080 SDG3"/METRIS PB DN80 IFM Vietnam
SDG082 SDG3"/METRIS PB DN80 LM IFM Vietnam
SDG087 SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM IFM Vietnam
SDG100 SDG4"/METRIS PB DN100 IFM Vietnam
SDG102 SDG4"/METRIS PB DN100 LM IFM Vietnam
SDG107 SDG4"/METRIS PB DN100 SS LM IFM Vietnam
SDG150 SDG6"/METRIS PB DN150 IFM Vietnam
SDG152 SDG6"/METRIS PB DN150 LM IFM Vietnam
SDG157 SDG6"/METRIS PB DN150 SS LM IFM Vietnam
SDG200 SDG8"/METRIS PB DN200 IFM Vietnam
SDG202 SDG8"(DN200)metris PB DN200 LM IFM Vietnam
SDG207 SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM IFM Vietnam
SDG252 SDG10"/METRIS PB DN250 LM IFM Vietnam
SDS201 SDN21DGXFPKG/US-100 O M IFM Vietnam
SF0516 SFG14ZBB/6M IFM Vietnam
SF0537 SFD10ABB    /US-100 IFM Vietnam
SF0538 SFD10ABB    /1,2M/US IFM Vietnam
SF0540 SFR14XBK/16M IFM Vietnam
SF111A SFM12ADB/1/2G /6M IFM Vietnam
SF120A SFM12ABB/US/2G IFM Vietnam
SF121A SFM12ABB/2G /6M IFM Vietnam
SF211A SFR14ADB/1/2G /6M IFM Vietnam
SF220A SFR14ABB/US/2G IFM Vietnam
SF221A SFR14ABB/2G /6M IFM Vietnam
SF223A SFR14XBK/2G /6M IFM Vietnam
SF2405 SFR14XBK/US-100 IFM Vietnam
SF2410 SFR14XBK/6M IFM Vietnam
SF3020 SFN12ABBE1/6M IFM Vietnam
SF311A SFR12ADB/1/2G /6M IFM Vietnam
SF320A SFR12ABB/US/2G IFM Vietnam
SF321A SFR12ABB/2G IFM Vietnam
SF323A SFR12XBK/2G /6M IFM Vietnam
SF3304 SFN12ZBB IFM Vietnam
SF3405 SFR12XBK/US-100 IFM Vietnam
SF3410 SFR12XBK/6M IFM Vietnam
SF5200 SFD10ADB    /US-100 IFM Vietnam
SF5201 SFD10ABB   /US-100 IFM Vietnam
SF521A SFG18ABB/2G /6M IFM Vietnam
SF5300 SFD10ZDB    /6M IFM Vietnam
SF5301 SFD10ZBB    /6M IFM Vietnam
SF5350 SFD10ADB    /6M IFM Vietnam
SF5700 SFD10ADT    /US-100 IFM Vietnam
SF5701 SFD10ADT      /US-100 IFM Vietnam
SF5702 SFD10ADT      /US-100 IFM Vietnam
SF5703 SFD10ADT      /US-100 IFM Vietnam
SF5704 SFD10ADT      /US-100 IFM Vietnam
SF5800 SFD10ZDT    /6M IFM Vietnam
SF6200 SFG10ABB    /US-100 IFM Vietnam
SF6201 SFG10ABB    /US-100 IFM Vietnam
SF620A SFG10ABB/2G /US-100 IFM Vietnam
SH0503 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF IFM Vietnam
SI0106 SID10ABBFKOW/LS-100-IRF IFM Vietnam
SI0504 SID10ADBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI0508 SID10ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI0514 SID10ADBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI0516 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI0517 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI0518 SID10ADBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI0521 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI0550 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI0551 SID10ABB100G/US-100 IFM Vietnam
SI0553 SID10ADHFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI0555 SID10ABBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI0556 SID10ADBFPKG/US IFM Vietnam
SI1003 SID10ADBFNKG/US-100-INF IFM Vietnam
SI1010 SID10ADBFPKG/US IFM Vietnam
SI1100 SID10ADTFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI1106 SID10ADTFKOW/LS-100-IRF IFM Vietnam
SI5000 SID10ABBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI5001 SID10ABBFNKG/US-100 IFM Vietnam
SI5002 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI5003 SID10ADBFNKG/US-100 IFM Vietnam
SI5004 SID10ADB10OG/ IFM Vietnam
SI5006 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF IFM Vietnam
SI5007 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI500A SID10ABBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI5010 SID10ADBFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI5011 SID10ADBFNKG/US-100 IFM Vietnam
SI5100 SID10ADTFPKG/US-100 IFM Vietnam
SI6000 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI6100 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI6200 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI6600 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI6700 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF IFM Vietnam
SL0101 SLG23CEEAKOA/PH IFM Vietnam
SL0105 SLG23CEEAKOA/6M/PH IFM Vietnam
SL0106 SLG23CEEAKOA/PH IFM Vietnam
SL0201 SLG23CEEAKOW/24VAC IFM Vietnam
SL0301 SLG23CEEAKOA/PH IFM Vietnam
SL5101 SLG23CEEAKOG/24VDC IFM Vietnam
SL5102 SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M IFM Vietnam
SL5105 SLG23CEEAKOG/24VDC IFM Vietnam
SL5201 SLG23XEE40KG/2M/BS IFM Vietnam
SL5204 SLG23XEE40KG/2M IFM Vietnam
SM0504 SMR11GGX50KG/US100 IFM Vietnam
SM2000 SMR21XGXFRKG/US IFM Vietnam
SM2004 SMR21XGX50KG/US IFM Vietnam
SM2100 SMR21XGXFRKG/US IFM Vietnam
SM6000 SMR12GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM6001 SMR12GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM6004 SMR12GGX50KG/US-100 IFM Vietnam
SM6050 SMR12GGX1OKG/US-100 IFM Vietnam
SM6100 SMR12GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM7000 SMR34GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM7001 SMR34GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM7004 SMR34GGX50KG/US100 IFM Vietnam
SM7050 SMR34GGX10KG/US100 IFM Vietnam
SM7100 SMR34GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM8000 SMR11GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM8001 SMR11GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM8004 SMR11GGX50KG/US100 IFM Vietnam
SM8050 SMR11GGX10KG/US IFM Vietnam
SM8100 SMR11GGXFRKG/US-100 IFM Vietnam
SM9000 SMR21XGXFRKG/US IFM Vietnam
SM9004 SMR21XGX50KG/US IFM Vietnam
SM9100 SMR21XGXFRKG/US IFM Vietnam
SN0150 VS3000/85...265VAC IFM Vietnam
SN0151 VS3000/85...265VAC IFM Vietnam
SN0152 VS3000/85...265VAC IFM Vietnam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo