Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Servo valve interface module
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 832
  • Servo valve interface module MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEM VIỆT NAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

The following are links to the functions and specifications of Turbine Control Modules.

Category Type Specification Detail
Servo Valve Interface FXSVL01A Valve position demand output (Output range +/-20mA)
Valve position feedback LVDT 4wiring 5V 5kHz
PDF/201KB
FXSVL02A Valve position demand output (Output range +/-50mA)
Valve position feedback LVDT 4wiring 5V 5kHz
PDF/198KB
FXSVL02B Valve position demand output (Output range +/-50mA/ +/-60mA)
Valve position feedback LVDT 6wiring 8V 5kHz
PDF/201KB
FXSVL02B-8V-1K Valve position demand output (Output range +/-50mA)
Valve position feedback LVDT 6wiring 8V 1kHz
PDF/247KB
FXSVL02C-8V-1K Valve position demand output (Output range +/-50mA)
Valve position feedback LVDT 4wiring 8V 1kHz
PDF/200KB
FXSVL02C-5V-2.5K Valve position demand output (Output range +/-50mA)
Valve position feedback LVDT 4wiring 5V 2.5kHz
PDF/199KB
FXSVT01 Valve position demand output (Output range +/-20mA/ 4 - 20mA)
Valve position feedback transmitter (4 - 20mA)
PDF/202KB
FXSVT02 Valve position demand output (Output range +/-50mA)
Valve position feedback transmitter (4 - 20mA)
PDF/199KB
FXSVT03 Valve position demand output (Output range 0 - 250mA)
Valve position feedback transmitter (4 - 20mA)
PDF/198KB
FXSVT04 Valve position demand output (Output range 0 - 500mA)
Valve position feedback transmitter (4 - 20mA)
PDF/200KB
Over Speed Protection FXOPC01 Over Speed Protection control (OPC) function PDF/196KB
Fast Valving Control FXFVC01 Fast Valving control (FVC) function PDF/194KB
Electrical over speed trip FXEOS01 Electrical over speed trip function
1 - 12000rpm turbine speed input
EOST output x 2
PDF/209KB
Turbine interlock FXTCL02 Turbine interlock logic module PDF/200KB
Gas turbine interlock FXGTI01 Gas turbine interlock function PDF/235KB
Vibration interface FXVIM01 Analog inputs +/-10V
Combustion pressure fluctuation
Combustion vibration input
FFT analysis
PDF/193KB
FXVIM02 Analog inputs +/-10V
Combustion pressure fluctuation
Combustion vibration input
FFT analysis
PDF/191KB
FXVIM02B Analog inputs 1 - 5V
Combustion pressure fluctuation
Combustion vibration input
FFT analysis
 

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo