Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: H15FUUG0 H15FUUG1 H20FUUG0 H20FUUG1 H25FUUG0 H25FUUG1 H30FUUG0 H30FUUG1 H35FUUG0 H35FUUG1 H45FUUG0 H
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 123
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Model No. Include Rail (mm) Size Clearance Type of Seal
H15FUUG0 15 No Preload End Seal
H15FUUG1 15 Light Preload End Seal
H20FUUG0 20 No Preload End Seal
H20FUUG1 20 Light Preload End Seal
H25FUUG0 25 No Preload End Seal
H25FUUG1 25 Light Preload End Seal
H30FUUG0 30 No Preload End Seal
H30FUUG1 30 Light Preload End Seal
H35FUUG0 35 No Preload End Seal
H35FUUG1 35 Light Preload End Seal
H45FUUG0 45 No Preload End Seal
H45FUUG1 45 Light Preload End Seal
H55FUUG0 55 No Preload End Seal
H55FUUG1 55 Light Preload End Seal

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo