Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: WIka Pressure Gauge
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 270
  • WIka Pressure Gauge "Model 111.12, Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauge ABS Plastic or Painted Steel Case Standard Series - Center Back Mount" "Model 111.10 Wika Viêt nam Bourdon tube pressure guage ABS Plastic or Painted Steel Case Standard Series - Lower Mount" "Model 111.10SP Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauge Sprinkler Gauge, Standard Series" "Model 111.11 Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauge Compressed Gas Regulator Gauge, Standard Series" "Model 213.53 Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauge Stainless Steel Case Model 212.53 - Dry Case Model 213.53 - Liquid-filled Case" "Model 213.40 Wika Viêt nam Bourdon Tube Brass Gauge Industrial Series Liquid Filled" "Models 233.53, 232.53 Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauges Stainless Steel Series" "Models 232.54, 233.54 Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauges Industrial Stainless Steel Gauge" "Models 232.34, 233.34Wika Viêt nam XSEL® Process Gauge Stainless Steel" "Model 130.15 Wika Viêt nam Bourdon Tube Pressure Gauges High Purity Series"
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

WIka Pressure Gauge

Model 111.12, Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge
ABS Plastic or Painted Steel Case Standard Series - Center Back Mount
Wika Viêt nam
Model 111.10 Wika Viêt nam
Bourdon tube pressure guage
ABS Plastic or Painted Steel Case Standard Series - Lower Mount
Wika Viêt nam
Model 111.10SP Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge
Sprinkler Gauge, Standard Series
Wika Viêt nam
Model 111.11 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge
Compressed Gas Regulator Gauge, Standard Series
Wika Viêt nam
Model 213.53 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauge Stainless Steel Case
Model 212.53 - Dry Case Model 213.53 - Liquid-filled Case
Wika Viêt nam
Model 213.40 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Brass Gauge
Industrial Series Liquid Filled
Wika Viêt nam
Models 233.53, 232.53 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauges
Stainless Steel Series
Wika Viêt nam
Models 232.54, 233.54 Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauges
Industrial Stainless Steel Gauge
Wika Viêt nam
Models 232.34, 233.34Wika Viêt nam
XSEL® Process Gauge
Stainless Steel
Wika Viêt nam
Model 130.15  Wika Viêt nam
Bourdon Tube Pressure Gauges
High Purity Series
Wika Viêt nam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo