Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Type: replacement motor DS 100 L 25 UL Ser.No.: 21225351
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 755
  • Type: replacement motor DS 100 L 25 UL Ser.No.: 21225351 (Type: DS 100 L25 UL; 9.3 Kw; 360V; 2000 RPM; 21.4A; IP 65; No: 21404347)
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

DSF160B-54W30-5
DSF-160B-54W30-5
DS0G100-L35
DG60KTM
DS56-S
DSD100M64U20P
DSG56-S35-UL
DS71-S25-UL
DS100L35
DSG100-L35-UL
DSG56S35UL
DS56-L
DSG45M65UL
DS100-S
GSF71-K
DSD056M64U45-5
DSG71S35
DS71S25UL
DSG100-L
DS56S
DSG45-M65-UL
DSG56-M65-UL
BSF132B-54W30
DSF132B-54W30
DS.56-S
DS71525UL
DS71S35UL
DSF100L54W30-5UL
DS56-B/CNVMS-6105G
DSF160B-54W30-5UL
DS100
DSG45-M
DSD100M64U20
DS56L
DS-56-S
DS0-71-1M
FDS100-M35-UL
DSD100SM64U20P
DSG56S35
DSG56-M
DS100-K

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo