Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
 • Mã sản phẩm: Model S-11 Flush pressure transmitter For viscous and solids-containing media
 • Giá: Liên hệ
 • Lượt xem: 248
 • Model S-11 Flush pressure transmitter For viscous and solids-containing media
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

Model S-11

Flush pressure transmitter

For viscous and solids-containing media

Applications

 • Food and beverage industry
 • Dosing technology
 • High-quality product
 • Flush process connection
 • Vacuum-tight

 

 

Model A-10
Pressure Transmitter
For general industrial applications
Wika Viêt nam
Model S-20
Superior pressure transmitter
For general industrial applications
Wika Viêt nam
Model A-1200
Pressure sensor with IO-Link
PNP or NPN switching output
Wika Viêt nam
Model S-11
Flush pressure transmitter
For viscous and solids-containing media
Wika Viêt nam
Model IS-3
Pressure transmitter
For applications in hazardous areas
Wika Viêt nam
Model MH-3
OEM pressure sensor
For mobile working machines
Wika Viêt nam
Model HP-2
Pressure sensor
For highest pressure applications up to 15,000 bar [217,000 psi]
Wika Viêt nam
Model R-1
Pressure transmitter
For refrigeration and air-conditioning applications
Wika Viêt nam
Model MG-1
Pressure sensor
For medical gases
Wika Viêt nam
Models P-30, P-31
Pressure sensor
For precision measurements
Wika Viêt nam
Models WUC-10, WUC-15, WUC-16
Ultra high purity transducer
For explosion-protected areas, Ex nA ic
Wika Viêt nam
Models WU-20, WU-25, WU-26
Ultra high purity transducer
Wika Viêt nam
Models D-20-9, D-21-9
Pressure sensor
CANopen®
Wika Viêt nam
Model SA-11
Pressure transmitter
For sanitary applications
Wika Viêt nam
Models E-10, E-11
Pressure transmitter with flameproof enclosure
For applications in explosion-protected areas
Wika Viêt nam
Model C-2
Pressure transmitter
For air compressors
Wika Viêt nam
Models WUD-20, WUD-25, WUD-26
Ultra high purity transducer
With integrated display and optional switch contacts
Wika Viêt nam
Models N-10, N-11
Hazardous Area Non-incendive Transmitter
Wika Viêt nam
Model MHC-1
Pressure transmitter with output signals CANopen® and J1939
For mobile hydraulic applications
Wika Viêt nam
Model F-20-3A
Pressure transmitter NEMA 4X with integral junction box
For sanitary applications
Wika Viêt nam
Models M-10, M-11
Miniature pressure sensor
standard version or with flush diaphragm
Wika Viêt nam
Model S-10
High-quality pressure transmitter
For general industrial applications
Wika Viêt nam
Model A2G-45
Differential pressure transducer
For ventilation and air-conditioning, with switch and digital display
Wika Viêt nam
Model A2G-50
Differential pressure sensor
For ventilation and air-conditioning
Wika Viêt nam
Model A2G-55
Differential pressure transmitter Eco
Wika Viêt nam
Model A2G-52
Dual differential pressure sensor
For ventilation and air-conditioning
Wika Viêt nam
Model C9-6120
Hammer Union Pressure Transmitter
Model 1502
Wika Viêt nam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo