Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: Model TI.50 Bimetal Thermometer Process Grade - All Stainless Steel Construction 5" Dial Size, Back
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 247
  • Model TI.50 Bimetal Thermometer Process Grade - All Stainless Steel Construction 5" Dial Size, Back Connection
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Model TI.50

Bimetal Thermometer

Process Grade - All Stainless Steel Construction 5" Dial Size, Back Connection 

Applications

  • General process instrumentation in the chemical, petrochemical, oil and gas, energy and water/wastewater industries
  • Temperature measurement in harsh and aggressive environments
  • With liquid dampening suitable for applications with high vibrations
Model TI.30
Bimetal Thermometer
Process Grade - All Stainless Steel Construction 3" Dial size, Back connected
Wika Việt Nam
Model TI.32
Bimetal Thermometer
Process Grade - All Stainless Steel Construction 3" Dial Size, Adjustable Angle Connection
Wika Việt Nam
Model TI.50
Bimetal Thermometer
Process Grade - All Stainless Steel Construction 5" Dial Size, Back Connection
Wika Việt Nam
Model TI.52
Bimetal Thermometer
Process Grade - All Stainless Steel Construction, 5" Dial size, Adjustable Angle Connected
Wika Việt Nam
Model TI.82
Solar Digital Thermometer
Adjustable Angle Connection
Wika Việt Nam
Model TT.32
Twin-Temp Thermometer
Transmitting Accessories and Options
Wika Việt Nam
Model TT.52
Twin-Temp Thermometer
Transmitting Accessories and Options
Wika Việt Nam
Models TT.80, TT.82
Solar Digital Twin-Temp Thermometer
Wika Việt Nam
Models TI.V20, TI.V25, TI.V35, TI.V45
Vapor Actuated Thermometers
Remote Reading
Wika Việt Nam
Models TI.R45, TI.R60
Gas Actuated Thermometers
CBM, Lower, and Adjustable Angle Connection
Wika Việt Nam

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo