Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
  • Mã sản phẩm: RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 122
  • RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)_RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

RSMD Motor (Cylinder, Medium Inertia)_RS AUTOMATION VIETNAM, RS OEMAX VIỆT NAM

 

RSMD_08BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 800W
RSMD_10BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW
RSMD_15BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
RSMD_20BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
RSMD_25BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
RSMD_30BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
RSMD_35BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
RSMD_40BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
RSMD_45BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
RSMD_50BA1ASK3 None brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
RSMD_08BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 800W
RSMD_10BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw
RSMD_15BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw
RSMD_20BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw
RSMD_25BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw
RSMD_30BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw
RSMD_35BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw
RSMD_40BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw
RSMD_45BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw
RSMD_50BA1ATK3 brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw
RSMD_08BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 800W
RSMD_15BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
RSMD_10BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
RSMD_20BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
RSMD_25BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
RSMD_30BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
RSMD_35BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
RSMD_40BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
RSMD_45BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
RSMD_50BQ1ASK3 None brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
RSMD_08BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 800W
RSMD_15BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw
RSMD_10BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW
RSMD_20BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw
RSMD_25BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw
RSMD_30BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw
RSMD_35BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw
RSMD_40BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw
RSMD_45BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 4.5Kw
RSMD_50BQ1ATK3 Brake, 17bit Serial Absolute, 5.0Kw
RSMD_08BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 800W
RSMD_10BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
RSMD_15BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
RSMD_20BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
RSMD_25BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
RSMD_30BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
RSMD_35BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
RSMD_40BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
RSMD_45BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
RSMD_50BR1ASK3 None brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw
RSMD_08BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 800W
RSMD_10BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.0KW
RSMD_15BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 1.5Kw
RSMD_20BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.0Kw
RSMD_25BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 2.5Kw
RSMD_30BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.0Kw
RSMD_35BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 3.5Kw
RSMD_40BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.0Kw
RSMD_45BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 4.5Kw
RSMD_50BR1ATK3 Brake, 17bit Serial Incremental, 5.0Kw

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo