Đ/c: 13M KDC Miếu Nổi, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
 • Mã sản phẩm: RSMZ BS Motor Series
 • Giá: Liên hệ
 • Lượt xem: 173
 • RSMZ BS Motor Series_ RS Automation Vietnam, RS OEMax Việt Nam
 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

RSMZ BS Motor Series_ RS Automation Vietnam, RS OEMax Việt Nam

Optical Encoder Motor

 • - Supports various capacities from 50W to 800W
 • - Provide with optical encoder, EM200
 • - Absolute encoder of 22bit high-resolution
 • - Compativle with RSMZ motors
 • - Conforms to fast delivery request
 •  
RSMZ_A5BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
RSMZ_01BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
RSMZ_02BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
RSMZ_04BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
RSMZ_06BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
RSMZ_08BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
RSMZ_10BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
RSMZ_A5BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
RSMZ_01BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
RSMZ_02BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
RSMZ_04BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
RSMZ_06BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
RSMZ_08BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
RSMZ_10BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
RSMZ_A5BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
RSMZ_01BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
RSMZ_02BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
RSMZ_04BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
RSMZ_06BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
RSMZ_08BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
RSMZ_10BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
RSMZ_A5BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
RSMZ_01BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
RSMZ_02BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
RSMZ_04BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
RSMZ_06BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
RSMZ_08BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
RSMZ_10BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
RSMZ_A5BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
RSMZ_01BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
RSMZ_02BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
RSMZ_04BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
RSMZ_06BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
RSMZ_08BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
RSMZ_10BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
RSMZ_A5BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
RSMZ_01BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
RSMZ_02BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
RSMZ_04BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
RSMZ_06BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
RSMZ_08BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
RSMZ_10BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
RSMZ_A5BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W
RSMZ_01BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W
RSMZ_02BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W
RSMZ_04BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W
RSMZ_06BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W
RSMZ_08BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W
RSMZ_10BR1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W
RSMZ_A5BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W
RSMZ_01BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W
RSMZ_02BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W
RSMZ_04BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W
RSMZ_06BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W
RSMZ_08BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W
RSMZ_10BR1ABK3 Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W

Sản phẩm khác

Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Dịch Vụ Tiên Phong
Hotline tư vấn: 0909 352 877 (Mr Nhật) - 0961 672 728 (Mr Thoát)
Zalo